Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Wydaje się, jakby to było wczoraj, jednak od podpisania historycznej umowy na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie minęło już ćwierć wieku. W historii naszego Euroregionu Pomerania byliśmy już świadkami wielu wydarzeń.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen, było ważnym krokiem, który przyczynił się do integracji i intensyfikacji współpracy transgranicznej. Ostatnie lata pokazały wyraźnie, jak ważne jest podtrzymanie i ciągłe wzmacnianie tej integracji. Nie możemy zapominać, że my, jako mieszkańcy regionów granicznych w Europie, jesteśmy najważniejszym ogniwem i filarem europejskiego sąsiedztwa. Jeteśmy świadkami tego dzień w dzień, spotykając się w wielu różnorakich sytuacjach, jako sąsiedzi, pracownicy, lub także jako turyści. Wspólny rozwój naszego regionu przygranicznego jest z pewnością nadal jednym z wyzwań dla naszych dwóch stowarzyszeń. W związku ze zwiększonym napływem obywateli polskich na stronę niemiecką, realne sąsiedztwo staje się coraz bardziej powszechne. Również coraz wieksza rzesza turystów z Niemiec zwiedza zabytki Pomorza Zachodniego i tym samym zagłębia się w polską historię.

Nasza właśnie opracowana wspólnie Koncepcja Rozwoju i Działania na Rzecz Euroregionu Pomerania będzie wytyczną na nadchodzące lata i przyczyni się do ożywienia i konsolidacji stosunków społecznych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych po obu stronach granicy, która nie jest już linią podziału, lecz elementem łączącym. Wspieramy te działania już od 25 lat. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy pracowali na rzecz integracji Euroregionu Pomerania.

Niestety, ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, nie możemy uroczyście obchodzić 25-lecia Euroregionu Pomerania. Ale „co się odwlecze to nie uciecze”. Uczcijmy ten szczególny dzień 15.12.2021 r. w godny sposób wraz z naszymi wszystkimi wspierającymi nas partnerami w stolicy powiatu Uckermark – Prenzlau.