Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Ponad 80 osób – przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu, organizacji turystycznych uczestniczyło  w  Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. Turystyka wodna czynnikiem rozwoju polsko- niemieckiego obszaru Euroregionu Pomerania, które odbyło się  15 maja br w Hotelu Interferie Medical Spa w Świnoujściu.

Świnoujście z racji swojego położenia jest idealnym miejscem na organizację tego typu spotkań- mówi Katarzyna Rówińska z Centrum Usługowo- Doradczego, które było organizatorem forum. Tak duża ilość uczestników świadczy, że temat jest ważny i interesujący.

Otwarcia Forum dokonała p. Barbara Michalska – Zastępca Prezydenta Miasta. Forum podzielone było na trzy bloki tematyczne. W pierwszym bloku zaprezentowane zostały działania podejmowane na szczeblu regionalnym  i lokalnym w celu rozwoju turystyki wodnej.

II część koncentrowała się wokół  ruchu statków pasażerskich w portach ujścia Odry. Mowa była zarówno o żegludze śródlądowej, w tym  statkach przypływających drogą wodną Berlin- Szczecin jak i żegludze morskiej. Swoją zróżnicowaną ofertę prezentowali armatorzy oferujący rejsy turystyczne po polskiej i niemieckiej stronie  Euroregionu Pomerania, tj. Unity Line i Adlerschiffe.

Ostatni blok poświęcony był  działalności stowarzyszeń celem, których jest rozwój i promocja portów jachtowych, tj. Związku Portów i Przystani Jachtowych, Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i stowarzyszenia  Marina Network Association .

Forum było okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz służyło nawiązaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami działającymi w obszarze turystyki wodnej.

Dzięki udziałowi w Forum mamy  kilka nowych pomysłów na rozwój naszej oferty-  nawiązałyśmy też kontakty, które mam nadzieję zaprocentują już wkrótce-  mówi Iza Opas- Zajdlewicz z Unity Line.

Wydarzenie moderowała  p. Katarzyna Wolnik – Sayna dziennikarka  Radia Szczecin, która od lat zajmuje tematyką żeglarstwa.

Forum zorganizowane zostało przez Centrum Usługowo- Doradcze w Euroregionie Pomerania ramach projektu  „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w  Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem  Märkisch- Oderland  w ramach Interregu VA”.

https://www.zachodniopomorska.tv/wiadomosci/2731,miedzynarodowe-forum-o-wodnej-turystyce