Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

W ramach tegorocznych Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie zorganizowało w dniu 23.10.2019 r. 90. POLSKO-NIEMIECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW, którego tematem przewodnim był międzynarodowy transport drogowy. W wydarzeniu wzięło udział 94 uczestników, wśród których reprezentowani byli przedsiębiorcy z sektora MŚP, przedstawiciele różnych branż m.in. transportowej, budowlanej, energetycznej, consultingowej, przedstawiciele instytucji działających na terenie Euroregionu Pomerania, przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej, stowarzyszeń na rzecz polsko-niemieckiej integracji i współpracy oraz zainteresowani obywatele. Podczas pierwszej części forum odbył się panel dyskusyjny na temat logistyki przyszłości, w którym wzięli udział przedstawiciele firm z branży TSL oraz instytucje wspierające rozwój biznesu po oby stronach granicy.

W drugiej części spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na referat nt. aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju infrastruktury drogowej w Euroregionie Pomerania, który wygłosił Kierownik Zakładu Systemów Transportowych, Katedry Zarządzania Transportem Instytutu  Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego  dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński. Ważnym punktem forum był merytoryczny panel dla branży transportowej, który poprowadził Sebastian Paluch, właściciel firmy CSK Transport Logistyka Doradztwo Sebastian Paluch. Prelegent omówił praktyczne aspekty prowadzenia działalności w branży transportowej o zasięgu międzynarodowym tj. najważniejsze przepisy prawa pracy kierowców, aktualne naruszenia przepisów oraz kwestie zatrudniania pracowników i rozliczania czasu ich pracy. Wydarzenie było okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz konsultacji indywidualnych z ekspertami i cieszyło się dużym zainteresowaniem gości.