Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 90. POLSKO-NIEMIECKIM FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW Międzynarodowy transport drogowy – potencjał inwestycyjny i uwarunkowania prawne, które odbędzie się 23 października 2019 roku w Technoparku Pomerania, ul. Cyfrowa 4, Budynek F2 w Szczecinie w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Celem forum jest przekazanie wiedzy na temat aktualnej sytuacji w transporcie drogowym oraz planowanych inwestycji na terenie transgranicznym. Ponadto poruszone zostaną praktyczne aspekty prowadzenia działalności w branży transportowej o zasięgu międzynarodowym tj. najważniejsze przepisy prawa pracy kierowców, aktualne naruszenia przepisów oraz kwestie zatrudniania pracowników i rozliczania czasu ich pracy. Forum umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń oraz konsultacje indywidualne z ekspertami.

Polsko-niemieckie forum przedsiębiorców jest dofinansowane przez Unię Europejską- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A”.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres e-mail:  cud.szczecin@um.szczecin.pl  lub rejestrację poprzez stronę internetową www.dwpn.eu do dnia 17.10.2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Usługowo-Doradczym w Euroregionie Pomerania, tel. 91 424 50 93 i 91 424 52 31, cud.szczecin@um.szczecin.pl.

Karta zgłoszeniowa forum 23.10.2019

Program forum 23.10.2019_Szczecin