Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Od wielu lat Punkty Kontaktowo-Doradcze dla polskich i niemieckich obywateli wspierają obywateli i obywatelki radą i czynem we wszystkich pytaniach, które dotyczą życia i pracy na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym. Wiele osób przeprowadzających się do nowego kraju lub rozpoczynających tam pracę korzysta z Punktu Kontaktowo-Doradczego jako pierwszego punktu kontaktowego w celu uzyskania informacji na temat takich zagadnień, jak ubezpieczenie, podatki, sprawy socjalne itp. Oprócz doradztwa osobistego osoby zainteresowane mogą teraz zebrać więcej informacji dzięki publikacji pn. „Broszura transgraniczna. Życie i praca na polsko-niemieckim pograniczu. Podstawowe informacje o porządku prawnym i administracyjnym w Polsce i Niemczech“. Ten dwujęzyczny poradnik, wydany przez miasto Szczecin jako partnera wiodącego we współpracy z Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. można bezpłatnie pobrać tutaj.