Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Pracownicy sieci CUD działający w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland” od 01.01.2021 do 30.06.2022 jako osoby kontaktowe i pośrednicy służą pomocą osobom zainteresowanym współpracą polsko-niemiecką.

Transgraniczna Śieć Punktów Usługowo-Doradczych (CUD) Euroregionu POMERANIA istnieje od 1997 roku i jest wspierana przez Unię Europejską środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska).

Cztery biura w Niemczech (Greifswald, Neubrandenburg, Schwedt, Strausberg) i sześć biur polskiego partnera Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Świnoujście, Szczecin, Dębno, Myślibórz, Karlino, Koszalin) ściśle ze sobą współpracując wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje, gminy, instytucje edukacyjne i osoby prywatne w regionie w ich transgranicznej działalności.

We współpracy z partnerami niemieckimi, polskimi i innymi, Centra Usługowo-Doradcze oferują bezpłatnie następujące usługi:

  • Doradztwo i wsparcie w nawiązywaniu i inicjowaniu kontaktów biznesowych z polskimi partnerami oraz w zakresie edukacji, młodzieży, kultury i tematach społecznych
  • Organizacja imprez poświęconych współpracy transgranicznej: Polsko-Niemieckie Fora Przedsiębiorców, seminaria i warsztaty, wymiany współpracy i wyjazdy dla przedsiębiorców
  • Udzielanie informacji o Polsce i Niemczech jako miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, o osobach opowiedzialnych, targach, wydarzeniach, indywidualnych wyszukiwaniach

W ostatnich latach z sukcesem zrealizowano liczne wydarzenia z różnych dziedzin, takich jak turystyka, ochrona środowiska, gospodarka morska, produkty regionalne, rewitalizacja budynków, niedobór wykwalifikowanych pracowników, ochrona zdrowia i edukacja. Najwięcej przedsiębiorców regularnie uczestniczyło w Polsko-Niemieckich Forach Przedsiębiorców (ostatnie 94. Forum odbyło się 02.02.2021 r.), ale także w wyjazdach studyjnych i wymianach doświadczeń.

Ze względu na COVID-19 na początku 2020 r. prawie wszystkie przedsięwzięcia stacjonarne musiały zostać odwołane, tylko nieliczne z nich, które spełniały wymagania właściwych urzędów zdrowia mogły zostać zrealizowane. Od jesieni 2020 roku CUDy organizowały niemal wyłącznie wydarzenia online, które mimo istniejących ograniczeń zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników. Aby ułatwić osobom zainteresowanym rejestrację na wydarzenia, niedawno stworzono na stronie sbcud.net ważne narzędzie, którym jest nowoczesna i elektroniczna rejestrację online.

 

W nowym projekcie planowane jest stworzenie filmu wizerunkowego, w którym przedstawiony zostanie zespół CUDów i praca Transgranicznej Śieci Punktów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA. 3-5 minutowy film zostanie zaprezentowany szerokiej publiczności na stronie www.sbcud.net, Facebook, Youtube oraz na targach i wydarzeniach.

Nowością w projekcie jest realizacja „polsko-niemieckich warsztatów granicznych”, które mają na celu zebranie decydentów z lokalnych parlamentów i administracji po obu stronach granicy w celu wzajemnego poznania się i wymiany informacji na temat planowania lokalnego i kluczowych zagadnień. Sieć CUD organizuje, moderuje i dokumentuje te spotkania w ramach swojej działalnosci.

Podczas „wycieczki upowszechniającej” planowanej dla dziennikarzy i osób zainteresowanych zaprezentowane zostaną atrakcje w naszym Euroregionie Pomerania, a także efekty udanej współpracy w sieci.

Kalendarz wydarzeń, opublikowany stronie internetowej www.sbcud.net i Facebook www.facebook.com/SBC.CUD jest na bieżąco aktualizowany i stanowi platformę informacyjną na temat aktywności biur CUD.