Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

W czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa państwo niemieckie zaoferowało mikro i małym przedsiębiorcom tzw. Program Natychmiastowej Pomocy (Corona-Soforthilfe), który w kraju związkowym Meklemburgii-Pomorzu Przednim koordynuje i informacji udziela Krajowy Instytut Wsparcia Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI-MV)).

Programem Corona-Soforthilfe objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące wolne zawody, łącznie z artystami i osobami pracującymi w sektorze kultury, które:

a) prowadzą działalność gospodarczą, a tym samym stale działają na rynku jako przedsiębiorstwo lub w ramach swojego głównego zawodu jako wolny strzelec lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek i w obu przypadkach;

b) prowadzą działalność ze stałego zakładu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim lub z siedziby w Meklemburgii-Pomorzu Przednim;

c) są zarejestrowane w niemieckim urzędzie skarbowym.

Do pomocy kwalifikują się również przedsiębiorstwa rolne oraz przedsiębiorstwa z sektorów leśnictwa, rybołówstwa. Przedsiębiorstwa publiczne są wyłączone z programu pomocy natychmiastowej.

Z założeń programu wynika, że przedsiębiorcy mają prawo do natychmiastowej pomocy, którą mogą wykorzystać w szczególności na pokrycie kosztów wynajmu i dzierżawy oraz innych kosztów operacyjnych (np. wydatki na telekomunikację i ubezpieczenia, pożyczki na lokale użytkowe lub raty leasingowe). To nadzwyczajne wsparcie jest skierowane do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w efekcie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Ta jednorazowa pomoc jest bezzwrotna.

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI-MV) wdraża program pomocy od 01.04.2020r. Przyjmuje i rozpatruje wnioski oraz realizuje przelewy środków. Wnioski są przyjmowane do 31.05.2020. Przewiduje się finansowanie wydatków operacyjnych i finansowych wnioskodawcy w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu, zatem im szybciej wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek z kompletem załączników, tym szybciej można liczyć na informację zwrotną. Znajdujące się w trudnej sytuacji przedsiębiorstwa zatrudniające do 100 pracowników mogą w niezbiurokratyzowany i szybki sposób otrzymać maksymalnie od 9000 euro do 60000 euro bezzwrotnej dotacji na pomoc w sytuacji nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej zagrażającego istnieniu firmy. W każdym przypadku przed złożeniem stosownego wniosku/deklaracji warto zasięgnąć opinii doradcy podatkowego/księgowego.

Wsparcie z programu pomocowego zostało podzielone według liczby pracowników w przedsiębiorstwie
i wynosi odpowiednio:

  • do 5 pracowników (według przelicznika pełnego etatu): jednorazowa wypłata do 9.000 euro na 3 miesiące
  • do 10 pracowników: jednorazowa wypłata do 15.000 euro na 3 miesiące
  • do 24 pracowników: do 25.000 euro
  • do 49 pracowników: do 40.000 euro
  • do 100 pracowników: do 60.000 euro

Współczynnik przeliczania etatów pracowników (w odniesieniu do pełnego etatu) oblicza się w następujący sposób:

  • pracownicy do 20 godzin = współczynnik 0,5
  • pracownicy do 30 godzin = współczynnik 0,75
  • pracownicy powyżej 30 godzin = współczynnik 1
  • pracownicy zatrudnieni na podstawie kwoty 450 euro = współczynnik 0,3
  • pracownicy sezonowi = proporcjonalnie do przepracowanych godzin w ciągu roku w przeliczeniu na pełne etaty

Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych / federalnych:

https://www.lfi-mv.de/export/sites/lfi/foerderungen/corona-soforthilfe/download-coronahilfe/Antrag-Coronahilfe-Maerz-2020.pdf

Dane kontaktowe:

Landesförderinstitut M-V

Werkstraße 213 19061 Schwerin

E-Mail: soforthilfe@lfi -mv.de

Telefon: 0049 385 6363 1282

Telefax: 0049 385 6363 1212

https://www.lfi-mv.de/

https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-soforthilfe

W zakresie wniosku w ramach Programu Natychmiastowej Pomocy oraz innych działań pomocowych doradzają także Izby Przemysłowo-Handlowe zlokalizowane w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz Izba Rzemieślnicza Wschodniej Brandenburgii-Pomorza Przedniego.

Więcej informacji na temat wsparcia finansowego przedsiębiorstw w Niemczech można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie spraw podatkowych oferuje również portal podatkowy, na którym można znaleźć informacje o ulgach podatkowych oferowanych przedsiębiorcom. https://www.steuerportal-mv.de/

ŹRÓDŁA: oficjalne serwisy informacyjne i strony rządowe krajów związkowych https://www.bundesregierung.de, Krajowy Instytut Wsparcia Meklemburgii-Pomorza Przedniego https://www.lfi-mv.de