Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Rząd Brandenburgii przyznał środki pomocowe dla pracowników transgranicznych z Polski, które pracują w Brandenburgii i podlegają nowym polskim przepisom dotyczącym kwarantanny. Osoby dojeżdżające do pracy z Polski, które pozostaną w Niemczech, otrzymają dodatek w wysokości 65 euro dziennie. Ponadto za każdego członka rodziny pracownika przebywającego w Brandenburgii wypłacane jest 20 euro dziennie. Środki te mają na celu rekompensatę dodatkowych wydatków związanych ze stałym pobytem w Niemczech, na przykład na zakwaterowanie w hotelach lub pensjonatach, wyżywienie lub inne dodatkowe koszty. Wniosek na dofinansowanie składa pracodawca przez Internet we właściwej dla danego regionu Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Rzemieślniczej (IHK/HWK). W przypadku braku przynależności do tych izb (wolne zawody/rolnictwo/gospodarka zdrowotna), wnioski należy składać w regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w której pracodawca ma swoje miejsce pracy lub działalności. Zakwaterowanie dla osób dojeżdżających do pracy musi być opłacone z góry. Dodatek obowiązuje od 27 marca na maksymalny czas trzech miesięcy tj. do dnia 27 czerwca 2020 r.

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku:

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej,

 • wyciąg z rejestru handlowego lub inny dowód poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej (np. pismo z urzędu skarbowego, zwłaszcza dla osób wykonujących wolne zawody),

 • lista płac lub dokument podobny

 • deklaracja pracodawcy (szablon do pobrania),

  • że stosunek pracy z pracownikami, na rzecz których występuje się o świadczenie, istniał już przed dniem 27 marca 2020 r.,

  • że osoby te dojeżdżały do pracy codziennie lub co tydzień,

  • że były faktycznie zatrudnione w okresie, który ma być objęty dodatkiem,

 • oświadczenie, że przekazał on osobom dojeżdżającym do pracy świadczenie w gotówce lub w naturze w celu sfinansowania dodatkowych wydatków na wyżywienie i zakwaterowanie.

 • oświadczenie osób otrzymujących dodatek, że otrzymały wsparcie (szablon do pobrania).

 • jeśli wniosek jest składany dla więcej niż dziesięciu pracowników jednocześnie, należy wypełnić szablon tabeli (szablon do pobrania).

Więcej informacji oraz szablony do pobrania znajdziecie Państwo tym linkiem.