Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Jak przygotować się na zmiany podatkowe od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 wchodzi w życie  duży pakiet zmian przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w ramach programu Polski Ład. Znacząca część dotyczy zmiany ustaw podatkowych.   Nowe przepisy wymagają dostosowania się przedsiębiorców do nowej rzeczywistości zwłaszcza w obszarze rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej. To szkolenie będzie swoistą „ściągą”, w której w skondensowany sposób zostaną przedstawione wybrane przepisy, dotyczące nowych obowiązków i praw  każdego przedsiębiorcy. Szkolenie ma umożliwić bezpieczne rozpoczęcie lub kontynuację prowadzonej działalności  bez konieczności poświęcania czasu na poszukiwanie i śledzenie zmian  przepisów prawa, pożytkując go na rozwijanie i doskonalenie obszaru aktywności gospodarczej.

I Część 
Prowadząca : Beata Kuśmierek  -praktyk, doradca gospodarczy, szkoleniowiec, księgowa z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, właścicielka firmy TaxDeal.
Tematyka

 • Składka zdrowotna — nowa podstawa i stawki procentowe.
 • Forma opodatkowania a składka zdrowotna — przykłady liczbowe.
 • Nowe terminy opłacania składek ZUS.
 • Uproszczona forma opłacania składki zdrowotnej, dla kogo? na jakich warunkach?
 • Kwota wolna od podatku i tzw. „ulga dla klasy średniej”
 • Istotne zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej.
 • Analiza porównawcza form opodatkowania na rok 2022.
 • Wybrane zmiany w podatkach dochodowych, między innymi opodatkowanie przedmiotu leasingu operacyjnego, zmiany w amortyzacji lokali o charakterze mieszkalnym.
 • Konsekwencje podatkowe nielegalnego zatrudnienia.
 • Nowe limity płatności gotówkowych w transakcjach gospodarczych oraz szeroko rozumiany obrót bezgotówkowy również w transakcjach z konsumentami.
 • Zdefiniowanie wartości transakcji a obrót bezgotówkowy.
 • Rozliczanie transakcji gospodarczych krok po kroku.
 • Obowiązek posiadania terminala płatniczego i ulga na jego zakup.
 • Rozszerzenie uprawnień KAS — np. tzw. nabycia sprawdzające.
 • Zmiany w podatku VAT, między innymi opcja opodatkowania VAT usług finansowych, szybki zwrot VAT.
 • Obowiązek przesyłania ustandaryzowanych ewidencji podatkowych. Nowe wybrane ulgi podatkowe, między innymi: ulga na robotyzację, ulga na ekspansję, ulga na zabytki.
 • Jak przygotować firmę na zmiany wynikające z „Polskiego Ładu”?
 • Konsekwencje zmian dla przedsiębiorców i obsługujących ich biur rachunkowych.

Część II
Prelegentki- p. Dagmara Jaworowska- ZUS Oddział Szczecin i  p. Dominika Bendryn- ZUS Oddział Świnoujście  ( wsparcie na czacie-  p. Agnieszka Rzepecka i p. Anna Kowalska).
Zmiany dla ubezpieczonych i płatników wynikające z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Zniesienie nieograniczonej w czasie możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych.
 • Zmiana formy zawiadomienia przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 • Obowiązek informowania przez ZUS płatników składek o kwocie nienależnie opłaconych składek.
 • Obowiązek posiadania profilu PUE przez płatników składek.
 • Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym.
 • Zmiany dotyczące okresu zasiłkowego.
 • Finansowanie składki od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych.

Data

15 gru 2021

Czas

10:00 - 13:30

Organizator

CUD Świnoujscie
Phone
+48 727 794 930, +48 737 198 799
Email
cud@um.swinoujscie.pl
Kod QR
z-library