Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

SZKOLENIE ON-LINE: „PODATKI 2023. PLANOWANE ZMIANY. CO WARTO WIEDZIEĆ?”

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn.: „PODATKI 2023. PLANOWANE ZMIANY. CO WARTO WIEDZIEĆ?”, które odbędzie się dnia 14 kwietnia  2023 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 + plus panel dyskusyjny.

Zmiany w podatkach wprowadzane przepisami Polskiego Ładu oraz wprowadzenie kolejnych obowiązujących w 2023 r. nastręcza wielu problemów, często natury interpretacyjnej. Uchwalone przepisy są bardzo rozbudowane, modyfikują wiele istniejących rozwiązań, jak również wprowadzają nowe podatki.

Podczas szkolenia kompleksowo omówione zostaną najważniejsze zmiany dla pracodawców dotyczące podatku PIT, CIT i VAT obowiązujące w 2023 roku. Przedstawione zostaną praktyczne problemy związane ze zmianami w zakresie rozliczania podatku PIT przez pracodawców.

W zakresie podatku VAT omówione zostaną  zmiany w rozliczaniu proporcji i jakie skutki praktyczne wprowadza ta zmiana oraz zwrócimy szczególną uwagę na obowiązkowe elementy Fv po zmianach. Odpowiemy na pytanie co to jest faktura ustrukturyzowana i zasady związane z wprowadzeniem obowiązkowego systemu e – faktur. Podpowiemy, jak najlepiej przygotować się do wdrożenie KSeF zarówno z perspektywy firm, jak i biur rachunkowych.

W zakresie podatku od osób prawnych (CIT) zostało wprowadzone pojęcie tzw. minimalnego podatku CIT związanego ze skalą uzyskanego przychodu, zmianie uległ model poboru podatku u źródła. W ramach nowelizacji ustawy z października 2022 roku doprecyzowano wątpliwości interpretacyjne dotyczące kosztów finansowania dłużnego oraz od stycznia 2023 uchylono przepis o „ukrytej dywidendzie”.

Szkolenie  skierowane jest  do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się ewidencją podatkową i prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.

Szkolenie poprowadzi Pani Joanna Patyk – doradca podatkowy, prawnik. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78. Osoby do kontaktu: Marta Trzeciak, Wioletta Urban. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 11.04.2023 r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

PROGRAM SZKOLENIA

 Podatek VAT

1 Zmiany w wystawianiu faktur

 • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących;
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus – nowe uregulowanie;
 • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus;
 • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu;
 • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż;
 • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.
 1. Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury;
 • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej;
 • Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych;
 • Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych;
 • Korekta deklaracji OSS i IOSS.
 1. Zmiany w rozliczaniu proporcji:
 • Obecne uregulowania dotyczące stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku;
 • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku – podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.;
 • Skutki praktyczne zmiany – zasada rozliczenia za 2022 r. wg zasad nowych czy dotychczasowych?
 1. Pozostałe zmiany
 • Podwyższenie progu dla małego podatnika
 • Obniżenie sankcji podatkowych;
 • Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT;
 • Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT;
 • Zmiany w wydawaniu WIS.
 1. Pozostałe zmiany uchwalone w trakcie 2022 r. obowiązujące od 2023 r.

 Utrzymanie stawek w wysokości 23% i 8% na kolejny okres;

 • Powrót do stawek podstawowych od 2023 r. w odniesieniu do towarów i usług ze stawkami obniżonymi wprowadzonymi ustawą antykryzysową;
 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Obniżenie kwoty zapłat bezgotówkowych z 15 tys. do 8 tys. – skutki praktyczne od 1 stycznia 2023r.;
 • Obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami fiskalnymi;
 • Wpłaty przez konsumentów za transakcje powyżej 20 tys. zł. w formie bezgotówkowej;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych i wpłat bezgotówkowych.
 1. Zmiany dotyczące faktur: Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur:
 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej – w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej – sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych – forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu – data wejścia w życie uregulowań: czy 1 stycznia 2023 r. czy później?;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur – skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur – skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek;
 • Likwidacja słowa „Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu – skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa „Korekta” oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.
 1. Podatek CIT
 2. Zmiany w amortyzacji i leasingu od 2023 r.:
 • Brak możliwości zaliczania amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych posiadanych na dzień 31/12/2021 r. do kosztów uzyskania przychodów;
 • Spółki transgraniczne a amortyzacja;
 • Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
 • Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
 • Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych
 • Rozliczenia leasingu i jego wykupu w podatku dochodowym.
 1. Zmiany w zasadach rozliczeń i obowiązujących drukach:
 • Zasady rozliczeń ulgi na złe długi dotychczasowe i po zmianach;
 • Brak konieczności wykazywania wierzytelności i zobowiązań w załączniku do zeznania;
 • Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;
 • Rozliczanie zagranicznych jednostek kontrolowanych CFC.
 1. Zmiany w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów od 2023 r.:
 • Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku składek społecznych płaconych do ZUS;
 • Uchylenie uregulowań związanych z „ukrytą dywidendą”;
 • Zmiany w wyłączeniu z KUP kosztów finansowania dłużnego – wyłączenia stosowania oraz nowy limit wyliczeń limitu.
 1. Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowych w PIT i CIT:
 • Nowe limity przy transakcjach rajowych:  500 tys. i 2,5 mln zł.;
 • Sporządzanie dokumentacji lokalnej w formie elektronicznej – co oznacza obowiązek w praktyce?
 • Wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej – nowe zwolnienia;
 • Nowa informacja o cenach transferowych: nowy wzór, forma elektroniczna, nowe dane;
 • Podpis informacji także przez pełnomocnika,
 • Brak obowiązku składania informacji ORD-U;
 • Likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym.
 1. Zmiany w zasadach ustalania podatku minimalnego:
 • Podwyższenie progu wyliczania podatku minimalnego z 1% do 2%;
 • Nowe zasady wyliczania wskaźnika;
 • Wprowadzenie alternatywnej metody wyliczania podatku minimalnego;
 • Rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego;
 • Przepisy przejściowe wprowadzające zmiany.
 1. Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła
 • Abolicja w odniesieniu do składanego oświadczenia WH-OSC w 2022 r.;
 • Oświadczenie składane raz w danym roku a nie co kwartał;
 • Rozszerzenie zwolnień z podatku u źródła;
 • kopia certyfikatu rezydencji wystarczająca do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • wyłączenie niektórych obowiązków opodatkowania odsetek i dyskonta.

 Podatek PIT

 • Nowy druk PIT-2 obowiązujący od 2023 r.– zasady wypełniania:
 • Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 – kiedy i jak stosować?
 • Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e
 • Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych;
 • Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy;
 • Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
 • Rezygnacja z ulgi dla młodych;
 • Rezygnacja z kosztów podatkowych;
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość?
 • Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku;
 • Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować?
 • Rozliczenia roczne za 2022 r. składane w 2023 r.– zmienione zasady Polskim Ładem:
 • Pojęcie „hipotetycznego podatku dochodowego” – co oznacza?
 • Rozliczenie roczne według zasad obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. i od 1 lipca 2022 r. – co się opłaca?
 • Nadpłata lub niedopłata podatku PIT a zaliczki na podatek dochodowy wykazywane w PIT-11;
 • Rozliczanie wspólne z małżonkiem;
 • Rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem – przywrócenie w trakcie roku możliwości a rozliczenie roczne;
 • Korzystanie z ulg podatkowych w zeznaniach rocznych przez podatników;
 • Odliczenia od dochodu i od podatku – nowe uregulowania obowiązujące za 2022 r., w tym zmiany w uldze rehabilitacyjnej, nowa ulga na związki zawodowe, na remont nieruchomości zabytkowej;
 • Rozliczenie składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – na czym polega korekta roczna?

 

 


Data

14 kw. 2023

Czas

09:00 - 14:00
Kategoria
Kod QR
z-library