Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

SZKOLENIE PN. ” ZMIANY W PODATKACH CIT/PIT/VAT 2019-2020 Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDOWEGO

Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Zmiany w podatkach CIT/PIT/VAT 2019-2020 z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego”, które odbędzie się dnia 1 października  w  godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie Myśliborskiego Ośrodka Kultury  przy  ul. Klasztornej 3 w Myśliborzu.

Celem szkolenia  jest szczegółowe zapoznanie uczestników ze zmianami w podatkach 2019/2020 oraz wskazanie orzecznictwa sądowego w sprawach bieżących

Szkolenie  skierowane jest  do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się ewidencją podatkową i prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.

Szkolenie poprowadzi Pan Mariusz Nowak  – doradca podatkowy zajmujący się  prawem podatkowym od 2003 roku. Posiada ogromna wiedzę praktyczną. Przeprowadził ponad 500 szkoleń z dziedziny prawa podatkowego.  Reprezentuje podmioty przed urzędami i sądami administracyjnymi oraz   prowadzi kancelarię podatkową zatrudniającą 30 osób.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 7460278. Osoby do kontaktu: Marta Trzeciak, Wioletta Urban.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 25.09.2019r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM SZKOLENIA

 Aktualne i proponowane zmiany w VAT 2019/2020 – omówienie przepisów wykonawczych, problematyki i orzecznictwa.

 1. 1. Mechanizm podzielonej płatności – Split payment a odwrotne obciążenie:
 2. a) ogólne warunki i obowiązki stosowania mechanizmu podzielonej płatności (transakcje, limity, formy płatności, faktury);
 3. b) split payment w transakcjach walutowych;
 4. c) split payment w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami;
 5. d) split payment a koszty uzyskania przychodu.
 6. 2. Wykaz podatników VAT – „Biała lista” – 1 wrzesień 2019:
 7. a) zakres danych zawartych w wykazie;
 8. b) konsekwencje podatkowe niezastosowania się do wykazu.
 9. 3. Kasy fiskalne:
 10. a) rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:
 • sprzedaży na rzecz pracowników;
 • obrót towarami i usługami wrażliwymi;
 1. b) rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących;
 • obowiązek przeszkolenia pracowników;
 • kasy fiskalne on-line – terminy wdrażania, użytkowanie i serwisowanie
 • zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT;
 • nowe zasady dokumentowania zaliczek przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.
 1. 4. Wspólny dokument elektroniczny dla JPK i deklaracji VAT:
 2. a) „likwidacja” deklaracji VAT;
 3. b) zmiana struktury JPK: ewidencja dotycząca podatku, zakres, terminy przesłania do organu; c) sankcja za błędy i nieprawidłowości w przesyłanej ewidencji VAT;
 4. d) dla kogo obowiązek przesyłania wykazu faktur zakupowych;
 5. e) Centralny Rejestr Faktur.
 6. Nowa matryca stawek VAT:
 7. a) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT;
 8. b) wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
 9. c) zmiany stawek VAT;
 10. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
 11. a) bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV) emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT;
 12. b) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony;
 13. c) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami;
 14. 7. Sankcje dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (15%, 20%, 30% 100%) -zakres działanie.
 15. 8. „Ulga za złe długi” po zmianach od 1 stycznia 2019 roku. a) skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi; b) warunki formalne korzystania z ulgi na złe długi; c) korekta podatku naliczonego przez nabywcę.
 16. Świadczenia nieodpłatne w 2019 r. – omówienie wybranych zagadnień:
 17. a) na rzecz klientów i kontrahentów (świadczenia związane vs. świadczenia niezwiązane z działalnością gospodarczą);
 18. b) dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne, paczki świąteczne); c) świadczenia nieodpłatne a kasa fiskalna.

 

 1. Zmiany w CIT i w PIT – omówienie przepisów wykonawczych, zmian, problematyki i orzecznictwa na 2019/2020.
 2. 1. Najistotniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r. z ujęciem problematyki przepisów przejściowych:
 3. a) stawka CIT 9% – warunki stosowania;
 4. b) zmiana definicji małego podatnika;
 5. c) ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnym;
 6. d) zmiany rozliczenia straty z lat ubiegłych;
 7. e) nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową; f) opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków;
 8. g) korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego; h) zmiany dotyczące samochodów osobowych na gruncie CIT/PIT + VAT.
 9. Planowane zmiany w CIT
 10. a) płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP;
 11. b) centralny rejestr podatników;
 12. c) inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.
 13. 3. Podatek u źródła WHT – zmiany.
 14. a) nowe warunki formalne w zakresie certyfikatu rezydencji;
 15. b) definicja rzeczywistego właściciela;
 16. c) klauzula ubruttawiająca.
 17. Zmiany w zakresie cen transferowych – stan prawny na 2017, 2018 i 2019
 18. a) zmiany w progach i terminach dokumentacji;
 19. b) uproszczenia zasad rozliczeń;

c) elektroniczne raportowanie cen transferowych; 5. Najważniejsze orzecznictwo sądowe (WSA i NSA 2018/2019

 


Data

01 paź 2019

Czas

09:00 - 15:00
Kod QR
z-library