Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Szkolenie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie programowania 2021-2027”

Szanowni Państwo,

Burmistrz Myśliborza oraz Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn.: „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie programowania 2021- 2027”, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 roku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis, uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy oraz nabycie i podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej oraz de minimis.

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Zasłona – praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość. W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Szkolenie skierowane jest zarówno do beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców, jednostek publicznych itp.) jak i do projektodawców i przedstawicieli instytucji udzielających pomocy publicznej w ramach realizowanych projektów. Ponadto jest ono interesujące dla przedstawicieli samorządów, planujących wdrożenie własnych programów pomocowych skierowanych do lokalnych przedsiębiorstw.

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie zoom. Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych oraz link aktywacyjny. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. W celu sprawnej realizacji szkolenia wymagany jest dostęp uczestników do komputerów wyposażonych w głośnik i mikrofon oraz stabilne łącze internetowe.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78 – osoby do kontaktu: Wioletta Urban, Marta Trzeciak.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 27.04.2022 r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.


Data

29 kw. 2022

Czas

09:00 - 14:00
Kategoria
Kod QR