Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

SZKOLENIE „ZMIANY W KODEKSIE PRACY”

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn.: „ZMIANY W KODEKSIE PRACY”, które odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 roku w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Od sierpnia 2022 roku w życie weszły kolejne zmiany związane z dostosowaniem przepisów prawa krajowego do przepisów unijnych. Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadza szerokie istotne zmiany w zakresie:

  • umów o pracę, szczególnie umów na okres próbny i czas określony,
  • rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia,
  • uprawnień rodzicielskich,
  • wnioskowania o świadczenia rodzicielskie,
  • wysokości procentowej zasiłku macierzyńskiego,
  • wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy,
  • wprowadzenia urlopu opiekuńczego,
  • zasad równego traktowania w zatrudnieniu,
  • obowiązków pracodawcy związanych z naborem na stanowiska
  • szkoleń pracowników,
  • zmiany w zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wprowadzonymi zmianami i aktualnymi przepisami. Pozwoli na uzupełnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu umów o pracę, uprawnień rodzicielskich, zasiłków macierzyńskich oraz pozostałych zmian wchodzących w życie w tym roku.

Szkolenie poprowadzi Pan Janusz Białek – ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78. Osoby do kontaktu: Marta Trzeciak, Wioletta Urban. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 25.08.2022 r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 


Data

31 sie 2022

Czas

09:00 - 15:00
Kod QR
z-library