Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

„ZMIANY W KODEKSIE PRACY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W 2023 ROKU”

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn.: „ZMIANY W KODEKSIE PRACY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W 2023 ROKU”, które odbędzie się dnia 30 marca 2023 roku w godzinach od 9.30 do 14.00 + plus panel dyskusyjny.

 W początkowym okresie 2023 r. wchodzą w życie znaczące zmiany przepisów prawa pracy. Obejmują one m.in. na stałe wprowadzenie do przepisów Kodeksu pracy pracy zdalnej i rozszerzenie możliwości badania na obecność alkoholu (jak również wprowadzenie po raz pierwszy możliwości badania na obecność narkotyków).

Toczą się obecnie prace nad znacznymi zmianami prawa pracy dotyczące umów o pracę, obejmujące wprowadzenie dodatkowych urlopów opiekuńczych i zwolnień okolicznościowych przysługujących pracownikom – zmiany „work life balance”. W ich wyniku w bardzo dużym stopniu zmienią się przepisy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem – przede wszystkim w zakresie urlopów rodzicielskich i ojcowskich. Pewne zmiany pojawią się również w zakresie czasu pracy odnośnie przerw w pracy oraz zaliczaniu czasu szkoleń do czasu pracy.

Na szkoleniu omawiane będą zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej oraz badań na obecność alkoholu i innych środków podobnie działających oraz zmiany wynikające z projektu nowelizacji „work life balance”, którą zajmuje się Sejm.

Szkolenie poprowadzi Pan Marek Rotkiewicz prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 4500 godzin szkoleniowych), autor i współautor kilkudziesięciu(60)  książek i autor ponad 6000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno – Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78. Osoby do kontaktu: Marta Trzeciak, Wioletta Urban. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 27.03.2023 r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.


Data

30 mar 2023

Czas

09:30 - 14:30
Kategoria
Kod QR