KALENDARZ WYDARZEŃ „KORONAWIRUS“
SIECI CENTRÓW USŁUGOWO-DORADCZYCH EUROREGIONU POMERANIA W ROKU 2023

 

 

DATUM / DATA

 

ORT / MIEJSCE

 

 

THEMA / TEMAT

ORGANISATOR/ KOOPERATION

ORGANIZATOR/

WSPÓŁPRACA

10.02.2023 Myślibórz

Unternehmertag „Treffen mit lokalen Unternehmern“

Dzień Przedsiębiorcy „Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami“

CUD Myślibórz
07.03.2023 online

Seminar „Arbeitsrecht – letzte Änderungen 2023“

Seminarium „Prawo Pracy – najnowsze zmiany 2023“                     

 

CUD Koszalin

17.03.2023 Szczecin

Unternehmerreise zur Baumesse „Budgryf

Ekspedycja przedsiębiorców na targi budowlane Budgryf

SBC Schwedt

IHK Ostbrandenburg

März 2023

marzec 2023

online

Schulung „Änderungen im Arbeitsgesetzbuch für Arbeitnehmer und Unternehmer im Jahr 2023“

Szkolenie „Zmiany w kodeksie pracy dla pracowników i przedsiębiorców w 2023 roku“

 

CUD Myślibórz

März 2023

marzec 2023

online

 

Seminar „Home-Office. Änderungen im Arbeitsgesetzbuch im Jahr 2023“

Seminarium „Praca zdalna. Zmiany w kodeksie pracy w 2023 r.”

 

CUD Karlino

19.04.2023 online

Seminar „Zwischenmenschliche Kommunikation und Zusammenarbeit im deutsch-polnischen Team“       

Seminarium „Komunikacja interpersonalna i praca w polsko-niemieckim zespole“   

 

CUD Koszalin

April 2023

kwiecień 2023

online

Schulung „Steuern 2023. Geplante Änderungen. Was muss man wissen?“

Szkolenie „Podatki 2023. Planowane zmiany. Co warto wiedzieć?“

 

CUD Myślibórz

April 2023

kwiecień 2023

online

 

Seminar „Neue finanzielle Perspektive 2021-2027 – neue Grundsätze, neue Programme, neue Herausforderungen“

Seminarium „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – nowe zasady, nowe programy, nowe wyzwania”

 

CUD Karlino

11.05. 2023 Szczecin

Unternehmerreise „Wirtschaft mit Wissenschaft verbinden. Besuch in Regionalzentrum für Innovation und Technologietransfer, Technopark Pomerania und Maritimen Wissenschaftszentrum“

Ekspedycja przedsiębiorców „Łączenie biznesu z nauką. Wizyta w Regionalnym Centrum Innowacji i  Transferu Technologii, Technoparku Pomerania oraz Morskim Centrum Nauki”

SBC Schwedt

 CUD Szczecin

InvestorCenter Uckermark

24.05.2023 online

Seminar „Änderungen in der Ausländerbeschäftigung im Jahr 2023“

Seminarium „Zmiany w zatrudnianiu obcorajowców w roku 2023“

 

CUD Koszalin

Mai 2023

maj 2023

online

Schulung „Übersicht der Änderungen in Versicherungen und Sozialleistungen“

Szkolenie „Przegląd zmian w ubezpieczeniach i świadczeniach społecznych“

 

CUD Myślibórz

13.06. 2023 online

Seminar „Umsatzsteuerpflicht im deutsch-polnischen Waren- und Dienstleistungsverkehr“

Seminarium „Obowiązek stosowania przepisów o podatku VAT w polsko-niemieckim obrocie towarami i usługami”

SBC Schwedt

CUD Szczecin

 

Mai/Juni 2023

maj/czerwiec 2023

online

 

Seminar „Social Media im Marketing”

Seminarium „Social media w marketingu”

CUD Karlino

kwiecień 2023

online

„Social media w marketingu”

„Soziale Medien im Marketing”

CUD Karlino

maj/czerwiec 2023

online

Zmiany w kodeksie pracy w 2023 r.

Änderungen im Arbeitsgesetzbuch im Jahr 2023

CUD Karlino

Kwiecień/maj 2023

online

„Nowa perspektywa finansowa 2021-2027-nowe zasady, nowe programy, nowe wyzwania”

„Neue finanzielle Perspektive 2021-2027 – neue Grundsätze, neue Programme, neue Herausforderungen“

 

CUD Karlino

Zastrzegamy prawo do zmian w programie.

Änderungen im Programm vorbehalten.