Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Nowość i niespodzianka!

Märkisch-Oderland jest stosunkowo słabo obecny wizerunkowo w Polsce i na polskim obszarze przygranicznym. Co więcej, naszym zdaniem mieszkańcy regionu mogą zwiększyć poczucie własnej wartości oraz wizerunek swój i regionu takimi pozytywnymi akcentami. Opracowaliśmy małą koncepcję reklamową i zrealizujemy ją.


Przygotowana zostanie ulotka na temat Märkisch-Oderland w języku polskim i niemieckim dla polskich klientów. Zaplanowaliśmy serię ImageFilm i wyprodukowaliśmy już pierwszy odcinek! Chcemy produkować kolejne odcinki o naszych miastach, o społecznościach, o partnerstwach.
SBC Strausberg ma niezbędną moc, kreatywność, zespół filmowy i pomysły do tego. To zapewnia nie tylko odpowiednią, kompetentną, polską lub niemiecką perspektywę, ale można mieć takze pewność, że efekt końcowy będzie piękny, innowacyjny i trwały.

W naszej koncepcji kierujemy się 4 słowami kluczowymi: (ciepłe) powitanie, mieszkanie, praca i życie (czas wolny, kultura, przyroda).
Wszystko to widać bardzo wyraźnie w odcinku pilotażowym. Jesteśmy zorientowani na rozwój gospodarki i koncentrujemy się na takich sukcesach.

Ucieszymy sie również bardzo z feedbacku! Oczywiście, każdy może udostępniać, polubić, udostępniać, wysłać dalej nasz film – nie tylko dla siebie ale i dla reklamy regionu!