Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Po raz kolejny Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania zaprosiły przedsiębiorców z regionu na Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców. Tematem wydarzenia był „Marketing transgraniczny w dobie technologii cyfrowych”. Organizatorami forum były Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Schwedt i w Szczecinie. Na miejsce spotkania wybrano Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, gdzie przybyło prawie 100 uczestników z Polski i Niemiec.

Otwierając forum Andrea Gronwald, dyrektor Wspólnoty Komunalnej Europaregion Pomerania, zwróciła uwagę na to, jakie znaczenie ma marketing we współczesnym świecie i w regionie przygranicznym, nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także dla stowarzyszeń i administracji.

Jako pierwsza referentka, Klara Piwnicka-Hensche, zaprezentowała kampanię reklamową Brandenburgii, której celem jest zachęcenie do odwiedzin w Brandenburgii turystów z Polski. Następnie Sławomir Krupiński, przedsiębiorca działający w branży marketingowej w Polsce i Niemczech, podzielił się swoimi wieloletnimi doświadczeniami zawodowymi, udzielając przy tym licznych porad odnośnie skuteczności reklamy.

Z kolei Marcin Niewęgłowski z agencji reklamowej Digital Now przedstawił całą paletę możliwości, jakie oferuje świat marketingu cyfrowego, jako narzędzia do prowadzenia kampanii reklamowych skierowanych do różnych grup docelowych i wiekowych.

Aleksander Noack, szef agencji internetowej z Eberswalde, pokazał, jak przedsiębiorstwa przy pomocy odpowiednio dobranego content marketingu i SOE, mogą stać się bardziej widoczne i rozpoznawalne w Internecie.

Michał Abkowicz, twórca i motor polskojęzycznego portalu dla przedsiębiorców szczecin biznes.pl, przedstawił kilka ogólnych uwag dotyczących szczególnej roli marketingu w regionie przygranicznym. To, że reklama zewnętrzna ma ogromne znaczenie również w dobie cyfryzacji unaoczniła prezentacja Dariusza Paszkowskiego, który od lat z sukcesem prowadzi kampanie outdoorowe na pograniczu.

Na koniec Artur Kasiubowski z agencji reklamowej POLANDO przedstawił, jak można dotrzeć do nowych klientów przy pomocy zróznicowanych narzędzi marketingu cyfrowego. Jak można było się przekonać na podstawie wystąpień podczas forum, instrumenty marketingu cyfrowego doskonale nadają się do działań marketingowych ponad granicami. Z drugiej strony jednak, tradycyjne narzędzia marketingowe wciąż nie straciły na swoim znaczeniu.

92. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców zostało przygotowane i zrealizowane w imieniu Wspólnoty Komunalnej Europaregion POMERANIA przez sieć Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu Pomerania, we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Brandenburgii Wschodniej oraz Enterprise Europe Network. Wydarzenie było współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR (Interreg V A)

Tekst: Martin Hanf, SBC Schwedt (Oder)
Tłumaczenie: dr Przemysław Jackowski, SBC Schwedt (Oder)
Zdjęcia: Martin Hanf, CUD Schwedt (Oder) & Anna Szlesińska/ Małgorzata Przytocka, CUD Szczecin