Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

W dniu 17.09.2019 w Kostrzynie nad Odra SBC Strausberg zorganizowal spotkanie dotyczące tematyki Współpracy Miast Partnerskich. Do Kostrzyna przyjechali przedstawiciele Gmin z Marchii Odrzańskiej oraz z odpowiednich miast partnerskich z Polski. Bardzo nas ucieszył fakt, ze zgłoszeni uczestnicy licznie przybyli na spotkanie. W pierwszej części spotkania uczestnikom został zaprezentowany film o mieście Müncheberg, który został nakrecony na zlecenie SBC Strausberg. Po prezentacji filmu, głos zabrala Pani Profesor Brigitta Helbig, która poprowadzila bardzo interesujący wykład na temat komunikacji miedzykulturowej. W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia w grupach. Uczestnicy mieli okazję do spotkania przy wspólnym stole, dokonania podsumowania oraz oceny dotychczasowej wsółpracy i zaplanowania przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Naszym celem jest ponowne zorganizowanie kolejnego spotkania za rok. Bardzo chcielibyśmy aby Spotkanie Miast Partnerskich na stałe wpisało się w kalendarz spotkań w ramach naszego SBCUD projektu.

SBC Strausberg / Urszla Jaroni