Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Rejestrując się, akceptują Państwo poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych:

1. Po rejestracji gromadzimy dane wprowadzone do formularza Związku Komunalnego Europaregionu
POMERANIA e.V. celem dalszego przetwarzania w naszej sieci lokalnej. Niektóre dane (nazwa, instytucja,
adres e-mail) drukujemy m.in. na listach uczestników, w razie potrzeby wykorzystujemy Państwa dane
kontaktowe (nazwa, adres e-mail) do wysyłania materiałów istotnych dla wydarzeń oraz przekazujemy
niektóre dane (nazwa, instytucja, lista uczestników) instytucjom programu współpracy, jeżeli jest to

konieczne do celów organizacyjnych lub do rozliczenia.

 

2. Możliwe jest, że podczas wydarzania wykonywane będą zdjęcia i nagrania wideo, które zostaną
opublikowane w celach informacyjnych na temat programu współpracy. Rejestrując się, wyrażają Państwo
zgodę na wykorzystanie przez Związek Komunalny Europaregion POMERANIA e.V. zdjęć, na których są
Państwo przedstawieni podczas wydarzenia, w publikacjach (np. biuletynach informacyjnych), jak również
na stronie internetowej oraz przez instytucje programu współpracy w celach promocyjnych.