Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników w Euroregionie POMERANIA jest zjawiskiem występującym po obu stronach granicy. Szczególnie poszukiwani są młodzi ludzie z wykształceniem technicznym. Dlatego zarówno polscy jak i niemieccy przedsiębiorcy na wydarzeniach gospodarczych nie tylko prezentują paletę swoich towarów i usług, ale również chcą pokazać się jako atrakcyjni pracodawcy.

Także w Schwedt, gdzie mieszczą się takie przedsiębiorstwa jak rafineria PCK, fabryka papieru Leipa, czy klinika Asklepios, podejmuje się wysiłki mające na celu zatrzymanie młodych ludzi w regionie. Oferowane są przede wszystkim atrakcyjne warunki kształcenia i pracy. Do tych działań należy również wspólna inicjatywa Wydziału ds. Wspierania Gospodarki miasta Schwedt, teatru Uckermärkische Bühnen i Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu POMERANIA w Schwedt, której celem było spotkanie polskich studentów z miejscowymi przedsiębiorcami na targach INKONTAKT – największej imprezie gospodarczej w powiecie Uckermark. Korzystając ze wsparcia Biura Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracownicy Centrum Usługowo-Doradczego, dr Przemysław Jackowski i Martin Hanf, zaprosili studentów z takich kierunków jak: budowa maszyn, medycyna, chemia i architektura, na 15 edycję targów INKONTAKT.  Sebastian Scherel, manager ds. imprez teatru w Schwedt, oraz Filip Pozdorecz, kierownik Wydziału ds. Wspierania Gospodarki miasta Schwedt, oprowadzili studentów po stoiskach poszczególnych firm. Szczególnie ciekawe było spotkanie z firmą ze Schwedt „Apparate & Wärmetauscherbau GmbH“. Polski pracownik, będący inżynierem i absolwentem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, powitał studentów po polsku i opowiadał o pracy w swoim przedsiębiorstwie.

Inicjatorzy i przedsiębiorcy byli bardzo zadowoleni z efektów spotkania. Filip Pozdorecz, podziękował pracownikom Centrum Usługowo-Doradczego, z którymi od lat ściśle współpracuje w kwestiach polsko-niemieckich, za merytoryczne i organizacyjne wsparcie projektu: – Nasze przedsiębiorstwa w takim ośrodku przemysłowym, jakim jest Schwedt, potrzebują w głównej mierze wykwalifikowanych pracowników. Z tego względu takie inicjatywy mają dla nas duże znaczenie. Cieszymy się, że polscy studenci, podobnie jak w innym projekcie Interreg „Szkoła wyższa spotyka gospodarkę”, wykazują tak duże zainteresowanie przedsiębiorstwami z naszego regionu. Na pewno warto spojrzeć na drugą stronę granicy, ponieważ nasze przedsiębiorstwa oferują atrakcyjne warunki pracy, a jednocześnie znajdują się bardzo blisko Polski” – powiedział Pozdorecz. W 2020 roku miasto Schwedt i teatr Uckermärkische Bühnen zamierzają ponownie zaprosić młodych ludzi z Polski na targi INKONTAKT.

tekst & zdjęcia: Martin Hanf        tłumaczenia: Dr. Przemysław Jackowski

.