Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Obowiązująca swoboda przedsiębiorczości daje możliwość obywatelom Unii Europejskiej zakładania firm na terenie całej Wspólnoty. Na podstawie postanowienia Traktatu Akcesyjnego, obywatele polscy mają prawo do zakładania firm na terenie krajów Unii Europejskiej.

Osoby fizyczne na zasadzie samozatrudnienia mogą założyć własną działalność gospodarczą w Niemczech.

Działalność na własny rachunek posiada duże ograniczenia, ponieważ jest to działalność osoby fizycznej w wąskim wymiarze pod własnym imieniem i nazwiskiem. Odpowiada ona w konsekwencji całym swoim majątkiem za długi i zobowiązania, co jest finansowo bardzo ryzykowne. Zaletą jest to, że do jej podjęcia takiej działalności nie jest potrzebny żaden kapitał.

Aby zarejestrować działalność, nie potrzebne jest żadne pozwolenie.

Kto musi zarejestrować działalność gospodarczą?

W Niemczech panuje wolność prowadzenia działalności gospodarczej, każdy może prowadzić jedną lub więcej działalności. Prowadzenie działalności jest jednak związane z obowiązkami prawnymi. Zgodnie z § 14 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (Gewerbeordnung) każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, musi ją zarejestrować. Wyjęte z tego obowiązku są osoby wykonujące wolny zawód, naukowcy oraz osoby pracujące w rolnictwie i leśnictwie. Niezarejestrowanie działalności gospodarczej jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Kiedy można mówić o działalności gospodarczej?

Kto regularnie i długotrwale pracuje na własny rachunek i na własną odpowiedzialność
z zamiarem osiągnięcia zysku, prowadzi działalność gospodarczą. Wyłączone z tej definicji są wolne zawody oraz wszelkie obszary zawodowe związane z rolnictwem czy leśnictwem, rybołówstwo oraz górnictwo.

Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą?

W paragrafie 14 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej jednoznacznie określa się, że działalność gospodarczą należy zarejestrować w momencie jej rozpoczęcia. Nie należy jednak utożsamiać jej rozpoczęcia z pierwszą wystawioną fakturą lub pierwszą przyjętą płatnością (te mogą nastąpić później), lecz z podjęciem wszelkich faktycznych działań mających na celu prowadzenie działalności.

W praktyce kilkudniowe opóźnienie nie pociąga za sobą konsekwencji. Jednak trzeba pamiętać, że niezarejestrowanie działalności gospodarczej w terminie formalnie jest wykroczeniem i niektórych przypadkach może być zagrożone karą grzywny.