Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Od czego zaczynamy:

Bardzo ważne jest, żeby jeszcze przed podjęciem procedury administracyjnej sprawdzić
we właściwej Izbie Przemysłowo-Handlowej (Industrie- und Handelskammer) czy istnieje konieczność uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie danej działalności. Koncesje są wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w gastronomii, transporcie, handlu obwoźnym, ubezpieczeniach, ochronie, handlu bronią i materiałami niebezpiecznymi.

1) Znalezienie lokalu

Pierwszym krokiem do otworzenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech jest znalezienie odpowiedniego lokalu. Jeśli mieszka się w Niemczech, można zarejestrować działalność w swoim mieszkaniu. Jeśli nie, należy znaleźć lokal, w którym zostanie zarejestrowana działalność, jako że działalność musi być zarejestrowana
pod konkretnym adresem. Nie ma możliwości zakładania działalności na skrzynkę pocztową.

2) Rejestracja działalności gospodarczej

Obowiązek rejestracji działalności gospodarczej.

Moment rejestracji działalności powinien zgadzać się z faktycznym podjęciem działalności. Rejestracji dokonuje się w Urzędzie do Spraw Gospodarczych (Gewerbeamt) właściwym dla siedziby rejestrowanego przedsiębiorstwa. Wiele miast oferuje także serwis online i udostępnia wniosek o rejestrację działalności gospodarczej do ściągnięcia przez Internet. Podczas rejestracji potrzebne są następujące dokumenty:


– aktualny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
– wypełniony formularz urzędowy GewA1 (do pobrania niżej)
 – wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
– umowę kupna, dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
– dowód zezwolenia na działalność rzemieślniczą z odpowiedniej Izby Rzemieślniczej – w przypadku zawodów związanych z wymogiem posiadania koncesji lub odpowiedniego wykształcenia.

Bezpośrednio przy rejestracji uiszcza się – najczęściej w gotówce – opłatę rejestracyjną. Wynosi ona w zależności od gminy między 15 a 65 euro. Przykładowo w Berlinie czy Löcknitz wynosi ona 26 euro.

Działalność gospodarczą można zarejestrować osobiście, drogą pocztową lub online, zwykle jednak – jeśli nie dysponuje się podpisem elektronicznym – mimo wszystko należy udać się do urzędu osobiście, aby odebrać zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (Gewerbeschein). Przesyłając zgłoszenie drogą pocztową, należy pamiętać o załączeniu ksero dowodu osobistego lub paszportu oraz innych dokumentów. Jeśli jest się rzemieślnikiem lub wykonuje się działalność zbliżoną do rzemiosła, potrzebne jest potwierdzenie niemieckiej Izby Rzemieślniczej o zgłoszeniu działalności rzemieślniczej, a jeśli wykonuje się działalność wymagającą dodatkowych zezwoleń – kopia odpowiedniego zezwolenia lub koncesji właściwego urzędu w Niemczech (np. w przypadku działalności gastronomicznej lub handlowej). Rejestracja następuje zazwyczaj od ręki i przedsiębiorca wychodzi z urzędu z dokumentem potwierdzającym założenie działalności (tzw. Gewerbeschein).

W urzędzie ds. działalności gospodarczej nie trzeba rejestrować: wolnych zawodów (np. lekarze, architekci, doradcy podatkowi, adwokaci, artyści, pisarze), zawodów związanych z nauką lub prowadzenia gospodarstwa rolnego lub leśnego.

Formularz GewA1: Gewerbe-Anmeldung