Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Co się dzieje po rejestracji?

Zaraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej Urząd do Spraw Gospodarczych powiadamia o tym fakcie, w zależności od rodzaju działalności, m.in. następujące instytucje:

  • Urząd skarbowy (Finanzamt);
  • Izbę Przemysłowo-Handlową (Industrie- und Handelskammer – IHK);
  • Izbę Rzemieślniczą (Handwerkskammer – HW) – w przypadku zawodów rzemieślniczych;
  • Zrzeszenie zawodowe (Berufsgenossenschaft);
  • Krajowy Urząd Statystyczny (Statistisches Landesamt);
  • państwowy urząd sprawujący nadzór nad działalnością gospodarczą (Gewerbeaufsichtsamt).

Wkrótce po zarejestrowaniu działalności otrzymamy od urzędu skarbowego formularz rejestracji podatkowej (tzw. Fragebogen zur steuerlichen Erfassung), który należy wypełnić i odesłać do urzędu. Na podstawie informacji podanych w formularzu urząd skarbowy przydziela numer płatnika podatku dochodowego i ewentualnie numer płatnika podatku niemieckiego VAT. Małe firmy o obrocie rocznym nie przekraczającym 22 tysiąca euro za rok poprzedni oraz obrocie rocznym nie przekraczającym 50 tysięcy euro w danym roku podatkowym są zwolnione z podatku VAT. W momencie otrzymania numeru można wystawiać rachunki za wykonane prace, a więc rozpocząć działalność.

Po zarejestrowaniu działalności otrzymujemy również numer statystyczny Krajowego Urzędu Statystycznego a także formularz do wypełnienia od Izby Przemysłowo-Handlowej tudzież Izby Rzemieślniczej. Przynależność do jednej z izb jest dla przedsiębiorców obowiązkowa, co wynika z mocy ustawy (członkostwo obowiązkowe). Członkostwo w jednej z izb wiąże się z płaceniem składek, które obliczane są według wysokości płaconego podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Jednak małe przedsiębiorstwa, które nie podlegają pod powyższy podatek, a także jeśli nie są wpisane do rejestru handlowego (Handelsregister), są zwolnione ze składek.

Przemeldowanie ze względu na przeprowadzkę

W razie prywatnej zmiany miejsca zamieszkania zmieniamy nie tylko mieszkanie, lecz zazwyczaj także siedzibę firmy. W takim wypadku konieczne jest przemeldowanie działalności gospodarczej w nowym miejscuzamieszkania/nowej siedzibie firmy.

Jeśli przeprowadzamy się/ przenosimy działalność do innej gminy niż ta, w której byliśmy zameldowani/ mieliśmy działalność, należy najpierw wyrejestrować działalność w dotychczasowej gminie, po czym zarejestrować ją ponownie w innej gminie. Za wyrejestrowanie działalności odpowiedzialny jest urząd właściwy dla dotychczasowej siedziby firmy.

Jeśli natomiast zmieniamy siedzibę firmy w obrębie tej samej gminy, wystarczy w Urzędzie do Spraw Gospodarczych na formularzu GewA2 zgłosić przerejestrowanie działalności (Gewerbeummeldung).

Formularz Gewerbeummeldung: GewA2