Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

W dniu 04.12.2019 Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Greifswaldzie zorganizowało 91. Polsko-Nimieckie Forum Przedsiębiorców pod tytułem „Rozwój turystyki tematycznej w Euroregionie Pomerania“.

Turystyka, jako największy sektor gospodarczy w Euroregionie Pomerania, w ostatnich latach coraz bardziej się różnicuje. Wiele osób interesuje się już nie tylko konkretnym miejscem na spędzenie urlopu, ale coraz częściej ofertą tematyczną.

Turystyka sportowa, kulturowa, jeździecka, piesza lub morska – wiele hoteli, placówek gastronomicznych, gmin i dostawców usług turystycznych albo już dostosowało swoją ofertę do nowych trendów, albo planuje to zrobić, np. poprzez rozszerzenie lub specjalizację swoich ofert lub poprzez współpracę z innymi instytucjami, coraz częściej także na płaszczyźnie transgranicznej. Inne podmioty w dalszym ciągu mają trudności rozwojem lub wprowadzeniem na rynek ofert dla określonych grup docelowych.

Tak więc istniała i nadal istnieje ogromna potrzeba wymiany pomysłów, strategii, przykładów dobrych praktyk i okazji do współpracy.

47 uczestników wydarzenia (25 z Niemiec, 22 z Polski) miało ku temu wiele okazji.

11 przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz przedstawicieli administracji zaprezentowało swoje projekty, pomysły i doświadczenia w 12 wykładach. Skoncentrowano się na działaniach i potencjale transgranicznym. Często zadawano pytania lub wywiązywiała się dyskusja bezpośrednio po wygłoszeniu referatu. Na wymianę doświadczeń był jednak również czas w trakcie przerw.

Ciekawe było również spostrzeżenie, jak mocno doświadczenia „praktyków” pokrywają się z wiedzą naukową „teoretyków” (w tym przypadku katedry zarządzania turystyką na Uniwersytecie Szczecińskim), podczas gdy koncepcje turystyczne dla większych regionów przedstawiają trendy i przede wszystkim zapotrzebowanie podmiotów z ich punktu widzenia w sposób niewystarczający. Odwaga, by iść z pomysłem pod prąd, jest ostatecznie często nagradzana, jak potwierdziło kilku referentów.

Uczestnicy opuścili Stralsund późnym popołudniem z nowymi wrażeniami, spostrzeżeniami, wskazówkami i kontaktami. Dodatkowo mieli również okazję pospacerować po pięknym jarmarku bożonarodzeniowym.

Na życzenie wielu uczestników poniżej udostępniamy dane kontaktowe referentów:

André Kretzmar, Kierownik biura ds. turystyki miasta Stralsund: info@stralsundtourismus.de;  www.stralsundtourismus.de

Martin Schröter, przewodniczący organizacji turystycznej „Tourismusverband Vorpommern“ i przedsiębiorca: info@post-aus-wolgst.de; www.post-aus-wolgast.de

Dr. Artur Pomianowski, dyrektor biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej: dyrektor@zrot.pl; http://www.zrot.pl

Maik Wittenbecher, prezes spółki „Greifswald Marketing GmbH“: info@greifswald-marketing.de; www.greifswald-marketing.de

Falk Morgenstern, – prezes „Marina Kröslin GmbH“: info@baltic-sea-resort.com; www.baltic-sea-resort.com

Dr. Adam Pawlicz, Katedra zarządzania turystyką, Uniwersytet Szczecińki: adam.pawlicz@wzieu.pl; https://szc.academia.edu/AdamPawlicz

Dr. Edith Kowalski, prezes stowarzyszenia „Europejski szlak gotyku ceglanego“: info@eurob.org

www.eurob.org

Friz Fischer, rzecznik stowarzyszenia „PommernArche – Arka Pomorza e. V.“: pommernarche@aol.com; http://www.pommernarche.com/

Rafał Bednarski, Przedsiębiorca/Organizator wycieczek rowerowych: maximgetaways@gmail.com; https://www.facebook.com/maximgetaway/

Michal Rachowski, Szczeciński klub rowerowy „Gryfus“: klub@gryfus.szczecin.pl; www.gryfus.szczecin.pl

Janina Pankratz, pracownik projektu „HOP Transgraniczna sieć delta Odry”: janina@hop-transnet.org; www.hop-transnet.org

Falk Morgenstern, Prezes Mariny Kröslin GmbH

Uczestnicy w sali Löwenscher Saal w stralsundzkim ratuszu

Jarmark Bożonarodzeniowy w Stralsundzie