Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

W dniu 04.04.2019r. w Karlińskim Ośrodku Kultury odbyło się 84 Polsko-Niemieckie forum przedsiębiorców pn. „Rozwój turystyki kajakowej na obszarze transgranicznym – wymiana doświadczeń”. W forum udział wzięli przedstawiciele z Polski i Niemiec, którzy podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem odnośnie organizacji międzynarodowych spływów kajakowych, jak również możliwościami otrzymania dofinansowania na tego typu przedsięwzięcia. Otwarcia forum dokonał gospodarz wydarzenia Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie Pan Waldemar Miśko wraz z przedstawicielką Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA Panią Elżbietą Król, która jest jednocześnie koordynatorem projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu VA”, w ramach którego zorganizowane zostało forum.

Jednym z pierwszych prelegentów był Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie Pan Marek Migdal, który mówił o poprawie wizerunku regionu, jako miejsca przyjaznego do uprawiania turystyki wodnej oraz aspektach turystyki kajakowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Następnie wystąpił Przewodniczący ZMiGDP Pan Waldemar Miśko, którego prezentacja dotyczyła przebudowy i modernizacji przystani kajakowej WODNIK w Karlinie. Przebudowa możliwa była m.in. dzięki otrzymaniu dofinansowania w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-przystani kajakowej w Karlinie ul. Nabrzeżna”. Kontynuacja działań w zakresie turystyki kajakowej odbywać się będzie we współpracy Urzędu Miasta i ZMiGDP poprzez wspólną realizację projektu pn. ”Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Kolejne wystąpienie dotyczyło turystyki przyrodniczej w regionie rzeki Piany, którą przygotował i przedstawił przedstawiciel Tourismusverband Vorpommern e.V. Pan Frank Götz-Schlingmann. Podczas zaplanowanej przerwy uczestnicy prowadzili rozmowy kooperacyjne i wymianę doświadczeń. Jednocześnie była to okazja do zaprezentowania przez zaproszone firmy i organizacje turystyczne swoich ofert m.in. spływów kajakowych. Po przerwie wystąpił Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Pan Damian Greś, którego prezentacja dotyczyła turystyki kajakowej na Pomorzu Zachodnim. O wspólnej organizacji międzynarodowych spływów kajakowych na obszarze transgranicznym i doświadczeniach z tym związanych opowiadał Pan Enrico Hackbarth z Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte. Ostatnim z prelegentów był Pan Włodzimierz Zimnowłocki, prowadzący usługi turystyczne, w tym m.in. spływy kajakowe, który mówił o rozwoju turystyki kajakowej na przykładzie rzeki Unieść. Opowiedział o swoim doświadczeniu przy organizacji spływów na rzece Unieść, o swoich początkach w tego typu przedsięwzięciach, o promocji rzeki, jej położeniu, a także sukcesach w swojej działalności.Forum zakończyło się wspólnym przejazdem na zmodernizowaną przystań kajakową WODNIK w Karlinie, gdzie uczestnicy mogli na żywo zobaczyć zakres wykonanych prac oraz jej efekty, Przewodniczący ZMiGDP Pan Waldemar Miśko również chętnie odpowiadał na pytania zainteresowanych.

Celem 84 Polsko-Niemieckiego Forum było przedstawienie tematyki turystyki kajakowej, intensywnie rozwijającej się na obszarze transgranicznym, nawiązanie kontaktów biznesowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami z branży turystyki wodnej. Podczas forum swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się eksperci zarówno z Polski jak i z Niemiec, którzy byli do dyspozycji uczestników podczas całego wydarzenia. Przedsięwzięcie objęte zostało Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz patronatem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W forum wzięły udział 63 osoby.