Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

We wtorek, 17 września 2019, SBC Strausberg organizuje w Kostrzynie nad Odrą spotkanie partnerstwa miast gmin polskich i powiatu Marchii Odrzańskiej. Prawie 20 partnerstw gmin łączy nasz powiat Wschodniej Brandenburgii z Polakami. Współpraca funkcjonuje lepiej lub gorzej na wielu płaszczyznach: gospodarczej, kulturowej, administracyjnej i społecznej. Aby poprawić współpracę i komunikację między partnerami, SBC Strausberg organizuje innowacyjne, pilotowe spotkanie partnerskie w nowej formie.

Plan wydarzenia jest modelowy. Wszyscy uczestnicy na początku wezmą udział w workshopie sensybilizacji międzykulturowej i komunikacji bez granic. W drugiej części spotkania usiadą w parach do wcześniej przygotowanych arkuszy z zadaniami. Forma przygotowanych pytań otwartych i zamkniętych oraz zadań gwarantuje uczestnikom i organizatorom wiele możliwości do ocenienia dotychczasowej formy współpracy miast z poziomu administracji, gospodarki, NGOs, komunalnego, projektowego, młodzieżowego, edukacyjnego, z poziomu komunikacji także językowej oraz pracy online. Ale nie tylko. Obowiązkiem będzie wyznaczenie i sformułowanie nowych celów współpracy między miastami, spojrzenie w przyszłość, określenie nowych form, grup docelowych i możliwości rozwoju dalszej współpracy. Po spotkaniu pracownicy SBC Strausberg wygenerują statystyki dotyczące partnerstwa miast do otwartej publikacji.

Cieszymy się na to spotkanie! Z pozdrowieniami,

SBC Strausberg