Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

„W jakim miejscu widzi Pan nasz region w 2030 roku?” To trudne pytanie zadał prelegentom moderator Jörn Klitzing z Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii na zakończenie 95. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców „Strategie rozwoju gospodarczego w Euroregionie Pomerania”, które dn. 10.06.2021 r. zorganizowały biura Centrów Usługowo-Doradczych w Schwedt i Szczecinie.

Istotą wszystkich prezentacji podczas tego wydarzenia było kwestia, jak w przyszłości skutecznie kształtować gospodarkę w Euroregionie POMERANIA. Na początku Sven Friedrich z firmy doradczej „Infrastruktur & Umwelt Professor Böhm und Partner” przedstawił wizję koncepcji rozwoju i działania 2021 – 2030 dla Euroregionu Pomerania, w której szczególnie podkreślił znaczenie innowacyjnego i „zielonego” wzrostu gospodarczego. Na przykładzie Anklam burmistrz Michael Galander opowiadał o udanym lokowaniu firm z sektora biogospodarki. Marek Kubik, dyrektor Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, przedstawił imponujące dane gospodarcze dla nadodrzańskiej metropolii oraz przybliżył uczestnikom forum aktualne i planowane inwestycje w mieście. Z kolei Aleksander Buwelski (InvestorCenter Uckermark) przedstawił informacje na temat powstającego Kampusu Innowacji, którego celem jest zintegrowanie transgranicznego know-how regionu w regionie miasta Schwedt. Arkadiusz Kocikowski, odpowiedzialny za rozwój gospodarczy Stargardu, opowiedział uczestnikom forum o tym, jak miasto z sukcesem przeszło trudny proces transformacji i może pochwalić się imponującym portfolio polskich i międzynarodowych firm, które osiedliły się w Stargardzie. Na koniec Christian Mehnert z Kreiswerke Barnim pokazał, w jaki sposób w powiecie Barnim rozwijana jest strategia zerowej emisji poprzez planowe kształtowanie regionalnego polityki energetycznej.

W sumie 95. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pokazało różnorodne propozycje rozwiązań skutecznych strategii rozwoju w Euroregionie POMERANIA. Ciekawe, na ile te pomysły sprawdzą się w rzeczywistości roku 2030.

Podobnie jak w przypadku wszystkich wydarzeń sieci Centrów Usługowo-Doradczych, udział w Forum Przedsiębiorców był bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje z Forum.

W języku polskim:

Sven Friedrich (Infrastruktur & Umwelt Professor Böhm und Partner): Innovatives & Grünes Wirtschafts-wachstum: Vision des Entwicklungs- und Handlungskonzeptes 2021 – 2030 für die Euroregion Pomerania / Innowacyjny & zielony wzrost gospodarczy: Wizja Koncepcji rozwoju i działań 2021 – 2030 dla Euroregionu Pomerania

Aleksander Buwelski (ICU Investor Center Uckermark GmbH): InnovationsCampus Metropolregion Berlin Stettin (meBEST) Schwedt/Oder / InnovationsCampus Metropolregion Berlin Stettin (meBEST) Schwedt/Oder

Prezentacje w języku niemieckim:

Michael Galander (Anklam): Anklam als Beispiel für die Ansiedlung von Unternehmen aus der Bio-Ökonomie / Anklam jako przykład lokalizacji firm z branży bioekonomicznej

Christian Mehnert (Kreiswerke Barnim): Energie- und Kreislaufwirtschaft | Kommunale Gestaltungsspielräume / Gospodarka energetyczna i recyrkulacyjna | Pole działania samorządu

Autor: Martin Hanf, SBC Barnim & Uckermark