Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Stowarzyszenie – Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania – wzięło udział w konkursie o Nagrodę Polityki Komunalnej Fundacji Carla i Anneliese Goerdeler 2021. Do konkursu stowarzyszenie aplikowało z naborem specjalnym COVID-19 „Zwalczanie pandemii COVID-19 i jej skutków w Euroregionie POMERANIA” w ramach Funduszu Małych Projektów  i otrzymało za niego wraz z miastem Essen pierwszą nagrodę.

Specjalny nabór, który został ogłoszony w maju 2020 roku przez oba stowarzyszenia patronackie Euroregionu POMERANIA tj. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Stowarzyszenie Europaregionu Pomeraniae.V , był odpowiedzią na dramatyczną sytuację wnioskodawców, a tym samym mieszkańców naszego regionu przygranicznego. W wyniku pandemiispotkania transgraniczne nie mogły się odbywać. To innowacyjne podejście, wypracowane tylko w naszym Euroregionie, dedykowane jest w szczególności działaniom mającym na celu przezwyciężenie skutków pandemii.  Wspiera  innowacyjne rozwiązania mające na celu utrzymanie i rozwój współpracy społecznej i kulturalnej, rozwój transgranicznych działań  na rzecz walki z Koronawirusem oraz projekty pilotażowe w dziedzinie edukacji online.

Zainteresowanie naborem specjalnym było dla nas wielkim zaskoczeniem. Pozytywny odzew na nasze działania świadczy nie tylko o trwałości budowanych przez lata partnerstw, ale – co jeszcze bardziej cieszy – o gotowości do sięgania po niestandardowe rozwiązania w trudnych czasach, takich jak pandemia. Od maja do końca 2020 roku złożono w sumie 118 projektów. Spośród nich 46 po stronie niemieckiej (30 projektów zostało zatwierdzonych i jest w fazie realizacji) 65 po stronie polskiej (59 projektów zostało zatwierdzonych i jest w fazie realizacji). Łączna kwota zgłoszonych projektów wynosi ponad 3,6 mln euro.

Nagroda naukowa fundacji Carla i Anneliese Goerdeler (Nagroda im. Carla Goerdelera) przyznawana jest corocznie za wybitne projekty w dziedzinie polityki komunalnej i administracji.

Począwszy od roku 2016, oprócz nagrody naukowej, przyznawana jest również nagroda Fundacji Carla i Anneliese Goerdeler za szczególne osiągnięcia w zakresie praktyki samorządowej w Europie. Nagroda ma służyć transgranicznej współpracy samorządów lokalnych w Europie i promować wzajemne zrozumienie.

W tegorocznej edycji konkursu na „wzorcowe działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu związanego Koronawirusem” wpłynęło 19 wniosków, z których sześć zostało wyróżnionych.

Pierwotnie uroczystość wręczenia nagród miała się odbyć w Lipsku, w dniu 02.02.2021 r. Niestety, termin ten musi zostać przesunięty z powodu pandemii. Fundacja i miasto Lipsk postanowiły zatem zorganizować imprezę na początku lata.

www.pomerania.net/pl

www.goerdeler-stiftung.de