Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Współpraca CUD Greifswald z Agencją rozwoju biznesu Pomorza Przedniego (WFG)

Współpraca Projektu CUD Euroregionu Pomerania oraz WFG w przeciągu ostatnich dwóch lat okazała się bardzo owocna.

CUD i WFG mają podobne zadania – łączenie ze sobą przedsiębiorstw z regionu Pomorza Przedniego i Euroregionu Pomerania obejmującego ponadto obszar województwa zachodniopomorskiego, umożliwianie wymiany doświadczeń, informowanie o rozwoju transgranicznym i zachęcanie nowych przedsiębiorstw do gospodarczego zaangażowania w regionie.

WFG i CUD Greifswald wymieniają się informacjami na temat rozwoju gospodarczego oraz zagadnień, które są istotne w ich pracy, informują się nawzajem o organizowanych przez siebie wydarzeniach, promują je za pomocą list mailingowych oraz w mediach społecznościowych i „analogowych” oraz wspierają się wzajemnie w przygotowaniach i realizacji wydarzeń, a także w nawiązywaniu kontaktów z referentami itp.

Zwłaszcza z Panem Steffenem Piechullkiem, doradcą ds. ekonomiki zdrowia i nauk przyrodniczych, turystyki, innych usług, handlu i logistyki w WFG, regularnie ma miejsce pełna zaufania i udana współpraca.

Przykłady

Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców: „Zapewnienie wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego oraz zakładowy system opieki zdrowotnej”, 29 listopada 2017

W sumie 87 ekspertów i zainteresowanych osób (43 z Polski, 44 z Niemiec) przyjęło zaproszenie do centrum szkolenia zawodowego w Greifswaldzie i dowiedziało się podczas dziewięciu referatów, jak polityka, stowarzyszenia, kluby, szpitale i domy opieki po obu stronach Odry radzą sobie z wyzwaniem, jakim jest zadbanie o stale rosnącą liczbę osób potrzebujących opieki przy jednocześnie słabnącym zainteresowaniu kształceniem się lub pracą w tej branży.

Oprócz kompleksowych informacji na temat transgranicznych możliwości kształcenia, współpracy, uznawania kwalifikacji zawodowych i pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, uczestnicy uzyskali również wgląd w innowacyjne projekty i pomysły dotyczące rozwoju personelu opiekuńczego, jego dalszego kształcenia i utrzymania go w firmie tak długo, jak to możliwe. W szczególności naświetlono tutaj zagadnienie zarządzania zdrowiem w miejscu pracy, do którego to w Polsce i w Niemczech podchodzi się w daaszym ciągu zupełnie inaczej, ale odnośnie którego eksperci coraz częściej wymieniają poglądy.

WFG wsparła CUD Greifswald w promocji forum, kontaktami prasowymi oraz referatem ich pracownicy Sophie Raatz.

 

Polsko-Niemiecka Wymiana Doświadczeń: „Dobre praktyki w zarządzaniu marinami i portami jachtowymi“, 2 kwietnia 2019

Celem wydarzenia zorganizowanego przez CUD Greifswald wraz z biurami partnerskimi w Świnoujściu i Szczecinie oraz we współpracy z WFG Vorpommern, była praktyczna wymiana doświadczeń na przystaniach w Kröslinie, Wolgaście i Krumminie – jeszcze przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego.

37 uczestników z Polski i 11 z Niemiec otrzymało dzięki prezentacjom na terenie mariny „Baltic Sea Resort” wgląd w oferty, liczby oraz planowanie sezonu przystani Kröslin, Świnoujście, Kamień Pomorski oraz Szczecińskiego Centrum Żeglarskiego.
Po części teoretycznej programu uczestnicy zostali oprowadzeni po terenie mariny przez pana Falka Morgensterna, kierownika „Baltic Sea Resort’s”.
Następnie grupa przejechała do szkółki żeglarskiej „Rückenwind” w Wolgaście, której właściciele, małżeństwo Nehm, przedstawili koncepcję swojej firmy oraz rozwój turystyki żeglarskiej na niemieckim wybrzeżu Bałtyku w ostatnich latach.
Trzeci punkt programu polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń odbył się w idyllicznie położonym naturalnym porcie jachtowym w Krumminie. Dyrektor zarządzający, pan Frank Schmidt, poprowadził uczestników przez teren portu i przedstawił planowane wydarzenia oraz kompletną ofertę.
Następnie uczestnicy mogli wymienić się wrażeniami z całego dnia przy kawie i cieście.

Kontakty pana Piechullka z dyrektorami zarządzającymi marinami oraz jego znajomość regionalnej sceny żeglarskiej przyczyniły się do szybkiego zaplanowania wydarzenia i stworzenia zróżnicowanego programu.

 

Polsko-Niemiecki Wyjazd Studyjny: Energetyczno-technologiczny ośrodek przemysłowy Lubminer Heide – teren przemysłowy z perspektywami“, 24 października 2019

Szczecińskie i greifswaldzkie biura CUD zorganizowały we współpracy z WFG w ramach Polsko-Niemieckich Dni Współpracy 2019 (22-24.10.2019 w Szczecinie) wyjazd polskich przedsiębiorców na teren przemysłowy Lubmin koło Greifswaldu. Podczas wycieczki po terenie uczestnicy zapoznali się z lokalnymi firmami (np. Lubmin Harbour, Marina Lubmin, Deutsche Ölwerke, Liebherr i Nord Stream), a także z wolnymi przestrzeniami oraz możliwościami osiedlenia na powyższym terenie swojego przedsiębiorstwa. Po południu odbyła się bardzo interesująca wycieczka po nigdy nie oddanym do użytku bloku 6 byłej elektrowni jądrowej Greifswald.

Po tym, jak polscy przedsiębiorcy zwrócili się do biura CUD w Szczecinie z intencją odwiedzenia zakładu przemysłowego w północno-wschodnich Niemczech, a koleżanki ze Szczecina zwróciły się z owym zapytaniem do biura CUD w Greifswaldzie – nastapiła wymiana informacji z WFG na temat tego, która lokalizacja lub które firmy w regionie wchodziłyby w grę. WFG miała już duże doświadczenie we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za promocję terenu przemysłowego w Lubminie. W ten sposób znów w krótkim czasie opracowano ciekawy program i udało się pozyskać kompetentne osoby kontaktowe dla polskich przedsiębiorców.

 

Steffen Piechullek (WFG Vorpommern):

Również z punktu widzenia Agencji Rozwoju Biznesu Pomorza Przedniego mogę potwierdzić, że poprzez wspólne, wspomniane powyżej wydarzenia z biurem Pomeranii/CUD Greifswald nawiązała się partnerska współpraca oparta na zaufaniu. Wspólne wydarzenia stanowią atut dla transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej i pomagają nawiązywać i wzmacniać kontakty gospodarcze pomiędzy regionem Pomorza Przedniego a województwem zachodniopomorskim. WFG posiada również, poprzez swoje wieloletnie zaangażowanie w różne transgraniczne projekty unijne, doświadczenie we współpracy z polskimi i innymi międzynarodowymi partnerami. Naszym zdaniem pożądana jest dalsza bliska współpraca z Kommunalgemeinschaft Pomerania/ CUD.