Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium poświęconemu tematyce zatrudniania osób z niepełnosprawnością na lokalnym rynku pracy. Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 10.00 Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.

Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom wiedzy na temat sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz dostępnych możliwości i korzyści płynących z pojawienia się w strukturach przedsiębiorstwa osób z niepełnosprawnością. Zaproszeni eksperci omówią formalne i prawne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnością, ich potencjał na rynku pracy oraz przybliżą kwestie wsparcia pracodawców ze środków PFRON. Podczas drugiej części spotkania zostaną zaprezentowane dobre praktyki firm i instytucji, które zbudowały struktury organizacyjnez potencjałem osób niepełnosprawnych.

Spotkanie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Seminarium adresowane jest do przedsiębiorców, osób zajmujących się zarządzaniem personelem, osób odpowiedzialnych za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie oraz wszystkich zainteresowanych obywateli. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 15.11.2019 na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Przytocką oraz Anną Szlesińską, pracownicami Centrum Usługowo-Doradczego w Szczecinie, pod numerami telefonu 91 424 50 93 oraz 91 424 52 31 lub drogą elektroniczną: cud.szczecin@um.szczecin.pl

Karta zgłoszeniowa_19.11.2019 Program seminarium_19.11.2019 Zaproszenie seminarium 19.11.2019