Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Forum Przedsiębiorców „Tiny Houses: budowa, sprzedaż, networking” w Strausbergu, które odbyło się w listopadzie 2022, było udanym wydarzeniem umożliwiającym intensywną wymianę transgraniczną. Referenci z Polski i z Niemiec podczas swoich wykładów, warsztatów i prezentacji przedstawili różnorodne zagadnienia dotyczące problematyki budowania i sprzedaży Tiny Houses, takie jak m.in. wykorzystanie naturalnych materiałów, czy kwestie prawne, a uczestnicy nawiązali liczne nowe kontakty.

Pan Maciej Jagielak, który podczas Forum prezentował m.in. kwestie zrównoważonego budownictwa, udostępnił nam artykuł, stanowiący krótkie podsumowanie tematyki Tiny Houses. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury tego tekstu, stanowiącego impuls do zastanowienia się nad wpływem ruchu Tiny Houses na rozwój przyszłego mieszkalnictwa.

Tiny House

Z poważaniem

SBC Strausberg

Fotografie

Biodomek -modularny dom z naturlanych materiałów

projekt: https://www.ekodama.pl/pl foto: https://www.biodomek.pl/