Seminarium ” Czas pracy kierowców”

Seminarium ” Czas pracy kierowców”

Organizatorem Seminarium jest Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Koszalinie. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland...