Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

24 lutego 2021 roku serdecznie zapraszamy na organizowane przez nasz projekt polsko -niemieckie webinarium pn. „ Zamykanie projektów w praktyce- końcowe rozliczenie projektu, kontrola, trwałość projektu „,którego celem jest poprowadzenie Beneficjentów Programów UE przez zawiłości ostatniego etapu programów.

Webinarium poprowadzi Pan Bartosz Wolański.  Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. Z tematyką funduszy strukturalnych związany jest od początku ich funkcjonowania w Polsce. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

W załączniku przesyłamy program wydarzenia oraz  formularz zgłoszeniowy, który prosimy wypełnić i odesłać na adres: anna.wroblewska@um.koszalin.pl  lub dorota.drozdowska@um.koszalin.pl  . Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22.02.2021r.  Webinarium odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy ZOOM. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo link do udziału w seminarium. Udział w webinarium jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o  kontakt e-mailowy lub telefoniczny: 94 348 39 18.

Polsko-niemieckie seminarium online jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland” w ramach Interreg V A.

program webinarium

formularz zgłoszeniowy