Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Aktywnie na Myśli – polsko-niemiecka wymiana doświadczeń

W ramach ścisłej współpracy między partnerami projektu i przy zaangażowaniu lokalnych środowisk turystycznych w dniu 26.06.2019r. Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu i w Schwedt zorganizowały polsko-niemiecką wymianę doświadczeń pt. „POPULARYZACJA TURYSTYKI AKTYWNEJ – SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ MYŚLĄ”. W wydarzeniu wzięło udział 32 przedstawicieli instytucji, organizacji oraz przedsiębiorców z branży turystycznej z Polski i Niemiec.

Celem wydarzenia było  nawiązanie współpracy transgranicznej, wymiana informacji i doświadczeń oraz propagowanie turystyki wodnej.

Organizatorzy zaplanowali część wykładową w siedzibie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, gdzie wygłoszone zostały 2 referaty:

  1. „Czy muzeum może stanowić regionalny produkt turystyczny? Działalność Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w przestrzeni miasta i regionu”, który przedstawiła pani Magdalena Szymczyk – dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego,
  2. Aktivtourismus in der Uckermark” (Turystyka aktywna w Uckermark) zaprezentowany przez panią Anje Warning, przedstawicielkę tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH z Prenzlau   oraz  część praktyczną – spływ kajakowy rzeką Myślą, dający możliwość bezpośredniego zapoznania się z potencjałem regionu myśliborskiego zgodnie z zaplanowaną trasą.

Wydarzenie zakończone zostało wspólnym posiłkiem przy ognisku, podczas którego uczestnicy mogli wymienić się swoimi wrażeniami. Pozytywna reakcja uczestników potwierdziła konieczność organizowania podobnych wydarzeń w przyszłości.

Efektem realizacji wydarzenia jest nawiązanie kontaktów pomiędzy firmami polskimi i niemieckimi z orientacją na działania kooperacyjne, wymiana informacji i doświadczeń.

Dzięki jego realizacji możliwe było upowszechnianie wiedzy o regionalnej przyrodzie, krzewienie wiedzy o kulturowych, historycznych i turystycznych walorach obu regionów oraz skuteczna promocja zdrowia i aktywności fizycznej na łonie przyrody.