Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Greifswaldzie wspólnie z projektem powiatu Pomorza Przedniego-Greifswald „Hauptamt stärkt Ehrenamt” zorganizowało w dniu 18 października 2022 r. 2. edycję polsko-niemieckiego spotkania sieciowego mającego na celu wsparcie pracy stowarzyszeń i wolontariatu po stronie niemieckiej i polskiej. Około 30 uczestników z obu krajów wzięlo udział w wydarzeniu online. Prelegenci udzielali informacji o najnowszych możliwościach finansowania polsko-niemieckich projektów w Euroregionie Pomerania. Ponadto uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z  „przeszkodami” na które napotykają się we współpracy polsko-niemieckiej. Wydarzenie miało na celu wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej, ale także promowanie powstawania nowych kooperacji. Obecnym na spotkaniu stowarzyszeniom z terenów przygranicznych obu krajów, które wyraziły chęć współpracy z partnerami z drugiego kraju, Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Greifswaldzie zaoferowało wsparcie.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).