Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

My, Euroregion Pomerania i sieć SBCUD, wyrażamy naszą solidarność z mieszkańcami Ukrainy.

Jako projekt, który działa ponad granicami w regionie polsko-niemieckim, każdego dnia działamy na rzecz europejskiej idei wspólnoty i budujemy pokojowe współistnienie. Dlatego jesteśmy wstrząśnięci wydarzeniami na Ukrainie.

Myślami jesteśmy z mieszkańcami Ukrainy, przeżywającymi obecnie tę trudną sytuację.

Wzywamy rosyjski rząd do poszanowania integralności i suwerenności Ukrainy oraz jej istniejących granic terytorialnych. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych przeciwko Ukrainie, wycofania wojsk z Ukrainy i powrotu do pokojowych rozwiązań dyplomatycznych.

Od tej chwili będziemy wykorzystywać nasze kanały informacyjne do udostępniania informacji o pomocy, potrzebach i możliwościach współpracy w naszym regionie.