Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

7 grudnia 2021 r. odbyło się 96. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn.: „Ekologiczna, gospodarcza i społeczna rola lasów w Euroregionie Pomerania”.

Niniejsze Forum zostało zorganizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Karlinie oraz biuro SBC w Neubrandenburgu (Service- und BeratungsCentrum der Euroregion Pomerania). Ze względu na obostrzenia pandemiczne, wydarzenie odbyło się w formie online za pomocą platformy Zoom. Wzięło w nim udział 30 polskich i 17 niemieckich uczestników. Podczas spotkania zapewnione było tłumaczenie symultaniczne.

W Forum wzięli udział zarówno prelegenci z Polski jak i z Niemiec. Pani Jolanta Sojka – Naczelnik Wydziału Promocji i Mediów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, p. Felix Adolphi z Nadleśnictwa Neu Pudagla, należącego do Lasów Państwowych  Meklemburgii-Pomorza Przedniego, p. Magdalena Wróblewska -Starszy Specjalista ds. edukacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego ze Szczecina a także p. Jochen Elberskirch- Kierownik Parku Natury Zalewu Szczecińskiego z siedzibą w Eggesin.

Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo interesujących referatów, które potwierdzają fakt, jak ważnym ekosystemem dla wszystkich organizmów żywych są obszary leśne. Dowiedzieliśmy się o działalności i formach ochrony natury na terenie wybranych parków przyrody, kompleksów leśnych i rezerwatów przyrody w Euroregionie Pomerania. Pani Sojka przedstawiła nam aktualne  problemy i postępy w leśnictwie oraz sposoby wykorzystania lasów do celów edukacyjnych, przyrodniczych i turystycznych. Pan Adolphi był w stanie szczegółowo opowiedzieć o tzw. „lesie leczniczym” i jego szerokich korzyściach zdrowotnych, znajdującym się w miejscowości Heringsdorf w Niemczech. Pani Wróblewska dała nam bardzo dobry wgląd w prowadzone przez jej instytucję projekty leśne o charakterze edukacyjnym i turystycznym. Mogliśmy także bliżej zapoznać się z atrakcjami Drawskiego Parku Krajobrazowego.  Na zakończenie 96. Polsko-Niemieckiego Forum pan Elberskirch omówił najważniejsze walory krajobrazowe oraz wartości przyrodnicze Parku Natury Zalewu Szczecińskiego.

Wydarzenie było bardzo udane- uczestnicy Forum mieli okazję nawiązać wzajemne kontakty oraz dowiedzieć się o propozycjach skutecznych rozwiązań dotyczących ochrony terenów leśnych w Euroregionie POMERANIA.

Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR (Interreg VA).