Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn.: „AKTUALNE ZMIANY W PRAWIE PRACY”, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2021 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Celem szkolenia jest uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie pracy. Omówienie praktycznych problemów związanych z rozwiązywaniem umów przez pracodawcę, zmian w zakresie dokumentacji, dobór odpowiedniej formy zatrudnienia to tylko niektóre z tematów, które będą omówione podczas szkolenia, zmiany w projekcie nowelizacji Kodeks pracy.

W czasie szkolenia zostaną omówione uregulowania prawne dotyczące prawa pracy zawarte w ustawach w tarczach antykryzysowych. Nowe rozwiązania prawne dotyczące urlopów rodzicielskich, nowe postanowienia w zakresie umów o dzieło, oraz planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej.

Szkolenie poprowadzi Pan Ryszard Widawski – wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78. Osoba do kontaktu:  Wioletta Urban. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 14.12.2021 r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.