Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn.: ”PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ – EWIDENCJA CZASU PRACY, GRAFIKI, ROZKŁADY, LISTY OBECNOŚCI I INNE DOKUMENTY”, które odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych, podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Praktyczne wskazówki pozwolą usystematyzować zakres dokumentacji i sposób jej uporządkowania w segregatorach i teczkach. Uczestnik dowie się, jakie dokumenty pozostawić w dokumentacji a jakie zniszczyć, jak zoptymalizować ich ilość oraz jakie konsekwencje niesie za sobą nieprowadzenie ewidencji. Wyeliminowane zostanie „stare” podejście i przywiązanie do list obecności oraz harmonogramów i grafików czasu pracy.

Szkolenie jest skierowane zarówno do osób początkujących, które rozpoczynają doświadczenie w kadrach, a także do osób zaawansowanych w zawodzie, które na co dzień zajmują się tą tematyką czasu pracy i dokumentacji pracowniczej. Z uwagi na szeroki zakres pozyskiwania dokumentacji do tworzenia ewidencji, szkolenie będzie również przydatne kierownikom, menedżerom, specjalistom innych działów w organizacji. Zarówno pracownikom  sektora prywatnego jak i publicznego.

Podczas szkolenia uczestnik otrzyma praktyczną i prawidłową pod względem prawnym wiedzę w zakresie prowadzenia i ewidencjonowania czasu pracy pracowników bez względu na system czasu pracy.

Szkolenie poprowadzi Pan Janusz Białek – ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78. Osoba do kontaktu: Wioletta Urban.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 25.11.2022 r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Karta_zgloszeniowa 30.11.22