Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Szanowni Państwo,

Burmistrz Myśliborza oraz Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn.: „Polski Ład – zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń w 2022 roku”, które odbędzie się dnia 15 marca 2022 roku w godzinach od 10.00 do 14.00.

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców osoby uczestniczące w szkoleniu będą miały możliwość zapoznania się z obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia omówione zostaną prawidłowe sposoby dokonywania naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych, a także uregulowań jakie wprowadza Polski Ład. Uczestnicy usłyszą m.in. na o składkach zdrowotnych i nowych zasadach ich rozliczania, składkach chorobowych – nowych zasadach ustalania okresu zasiłkowego i liczeniu odsetek za zwłokę w Nowym Ładzie, zmianach w ubezpieczeniach społecznych. Prowadzący wyjaśni zasady rozliczania podatku dochodowego od stycznia 2022 r.; zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń brutto/netto od 01.01.2022r. – w oparciu o zmiany w składce zdrowotnej.

Szkolenie poprowadzi  Pan Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w ZUS, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie zoom.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78 –  osoba do kontaktu:  Wioletta Urban, Marta Trzeciak.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 11.03.2022 r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Karta_zgloszeniowa 15.03.2022

PROGRAM SZKOLENIA