Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Szanowni Państwo,

 

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Koszalinie serdecznie zaprasza na seminarium on-line pn. Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027”, które odbędzie się  w dniu 02.12.2022 r.  w godzinach 10:00 do 14:00.

Spotkanie poprowadzi Pan Kamil Bieńkowski – Trener-praktyk. Posiada 8-letnie doświadczenie  w zakresie sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych, analiz wykonalności oraz analiz wrażliwości i ryzyka projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki publiczne i podmioty prywatne. Od wielu lat współpracuje z samorządami lokalnymi, administracją oraz sektorem prywatnym i pozarządowym w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Realizuje wysoko oceniane szkolenia dotyczące pozyskiwania środków unijnych, perspektywy finansowej UE. Przygotował ponad 150 analiz finansowo-ekonomicznych oraz studiów wykonalności, z których największe dotyczyły m.in.: dofinansowania kwotą 100 mln zł projektu pt. „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – Przylądek Nadziei”; dofinansowania kwotą ok. 194 mln zł projektu pt. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”.

Seminarium skierowane jest do mikro- małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność gospodarczą.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 30.11.2022 r. poprzez formularz rejestracji online.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się za pomocą platformy ZOOM.

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji wydarzenia, konieczne jest zainstalowanie programu ZOOM na swoim urządzeniu https://zoom.us.

 

Link do w/w wydarzenia zostanie Państwu udostępniony w przeddzień seminarium.

Program webinarium

Niniejsze wydarzenie jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland” w ramach Interreg V A.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr tel: 94 348 39 18.

 

Serdecznie zapraszamy!