Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie on-line pn.: „Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla polskich i niemieckich przedsiębiorstw, które odbędzie się w dniach 11-12 lutego 2021 roku w godzinach 9.00 – 15.30.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zgłaszanym problemom przygotowaliśmy kompletną ofertę szkolenia, która ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych zagadnień związanych ze zmianami w  zamówieniach publicznymi i umożliwienie Państwu poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zakres merytoryczny szkoleń w całości poświęcony jest nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, której przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Podczas szkolenia omawiany będzie cały szereg zagadnień, które mają bezpośrednie przełożenie na proces przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego według przepisów nowej ustawy.

Wykładowca: Józef Edmund Nowicki jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z ponad 20-letnim doświadczeniem. Prelegent na licznych konferencjach i wykładowca na studium zamówień publicznych. Uznany i ceniony autor ponad 500 publikacji oraz komentarzy praktycznych z dziedziny zakresu zamówień publicznych w największych czasopismach i wydawnictwach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych oraz opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2010 – 2019  biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych. Autor 4 komentarzy do ustawy – Prawo zamówień oraz nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 7460278. Osoby do kontaktu: Marta Trzeciak, Wioletta Urban.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 08.02.2021 r.  na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

PROGRAM SZKOLENIA

Karta_zgloszeniowa PZP 11-12.02.2021