Zaproszenie na seminarium „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – dostępne możliwości i korzyści dla przedsiębiorców” w dniu 19 listopada 2019 r. w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium poświęconemu tematyce zatrudniania osób z niepełnosprawnością na lokalnym rynku pracy. Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 10.00 Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom wiedzy na temat sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz dostępnych możliwości i korzyści płynących z pojawienia się w strukturach przedsiębiorstwa osób z niepełnosprawnością. Zaproszeni eksperci omówią formalne i prawne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnością, … Czytaj dalej Zaproszenie na seminarium „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – dostępne możliwości i korzyści dla przedsiębiorców” w dniu 19 listopada 2019 r. w Szczecinie