Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium online „Zielona energia na obszarze transgranicznym”, które odbędzie się 24 sierpnia br. w godz. 10.00-13.00. Podczas seminarium przybliżymy  Państwu temat energii odnawialnej. Jakie istnieją możliwości zmiany źródeł jej pozyskiwania? Czy „zielona energia” jest w ogóle efektywna i ma szansę zastąpić tę tzw. „brudną” która powstaje w elektrowniach węglowych ? Obok aspektów prawnych zostaną omówione przez praktyków techniczne aspekty ułatwiające zrozumienie i podjęcie decyzji o realizacji inwestycji w OZE mającej charakter dobrej i opłacalnej inwestycji zarazem realizującej cele społeczno-środowiskowe. Seminarium jest adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, organizacji społecznych właścicieli i administratorów budynków, właścicieli domów. Większość z nas z odnawialnym źródłem z pewnością kojarzy energię promieniowania słonecznego i wiatrową. I faktycznie, to właśnie te sposoby wytwarzania energii OZE są zdecydowanie najpopularniejsze, odpowiadając za około 90 % udziału nowych niewyczerpywalnych mocy. Na tych sposobach skoncentrujemy się podczas seminarium .

Dane wskazują, że moc odnawialnych źródeł energii w z każdym kolejnym rokiem nie tylko wzrasta, ale robi to w bardzo szybkim tempie. Działania promujące OZE wynikają w dużej mierze z konieczności zrealizowania wyznaczonego przez Komisję Europejską, wspólnego celu dla całej Unii -wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w produkowanej mocy do poziomu 32%. Cel ten ma zostać osiągnięty do 2030 roku. Widoczną jest więc nieodwracalność od energetyki odnawialnej a korzyści ekonomiczne i społeczne związane z jej wdrażaniem są niezaprzeczalne. Nawet jeżeli dziś nie jesteście Państwo zainteresowani OZE to nabyta wiedza pozwoli w przyszłości na podejmowanie właściwych decyzji obniżających koszty funkcjonowania firmy.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Seminarium organizowane w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland”. Wydarzenie jest dofinansowane przez UE ze środków programu Interreg Va. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Organizatorami seminarium są Centra Usługowo – Doradcze Euroregionie Pomerania w Świnoujściu i Greifswaldzie.

AGENDA Zielona energia na obszarze transgranicznym

Przejdź do formularza rezerwacji ( na dole otwieranej strony)

Link do szkolenia zostanie Państwu udostępniony po przesłaniu formularza zgłoszenia, w przeddzień seminarium. Seminarium odbędzie się na platformie zoom.