W dniu 1 października 2019 roku w Sali Konferencyjnej Hudson w Koszalinie zostało zorganizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Koszalinie i Karlinie 88 Polsko- Niemieckie Forum Przedsiębiorców „ Zatrudnianie cudzoziemców- regulacje prawne na obszarze transgranicznym”.

Jako prelegencji w Forum udział wzięły osoby reprezentujące takie instytucje jak: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie O/Koszalin, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, I Urząd Skarbowy w Koszalinie, AOK Nordost Die Gesundheitskasse Niederlassungen und Service IV.

Podczas spotkania polscy i niemieccy prelegenci wygłosili 5 prelekcji: ” Zatrudnianie cudzoziemców”, “ Transgraniczna opieka zdrowotna w praktyce po stronie niemieckiej”, “ Obsługa wniosku o zasiłek z ustawodawstwa polskiego- pod kątem czy zaświadczenie wystawione w innym państwie członkowskim spełnia wymagania określone polskiemu ustawodawstwu”, “ Ustawodawstwo właściwe mające zastosowanie w przypadku przeniesienia działalności, oddelegowania pracowników do innego kraju UE, EOG I Szwajcarii lub wykonywania działalności na obszarze kilku państw”, Zatrudnianie cudzoziemców pod kątem opodatkowania”.

Prelegenci przedstawili uczestnikom aktulanie obowiązujące dokumenty, formularze, wnioski składane podczas zatrudniania cudzoziemców w swoim przedsiębiorstwie. W sposób przejrzysty przedstawili czego unikać i na co zwrócić uwagę podczas procedury zatudniania pracowników.

Celem forum było przedstawienie tematyki zatrudniania cudzoziemców na obszarze transgranicznym, nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami. Forum pozwoliło zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce i Niemczech, zgodnie z najnowszymi przepisami.

W trakcie forum uczestnicy zadawali prelegentom pytania odnośnie najnowszych przepisów i regulacji prawnych.  Podczas przerw prowadzili wiele ciekawych dyskusji z prelegentami.

Forum zakończone zostało warsztatatami. Zdobyta podczas nich wiedza pozwoli przedsiębiorcy w sposób najprostszy i najskuteczniejszy przeprowadzić procedurę zatrudnienia pracowników po stronie polskiej i niemieckiej.