Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

W dniu 1 października 2019 roku w sali konferencyjnej hotelu Hudson w Koszalinie zostało zorganizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Koszalinie i Karlinie 88 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Zatrudnianie cudzoziemców – regulacje prawne na obszarze transgranicznym”.

Jako prelegenci w Forum udział wzięły osoby reprezentujące takie instytucje jak: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie O/Koszalin, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, I Urząd Skarbowy w Koszalinie, AOK Nordost Die Gesundheitskasse Niederlassungen und Service IV.

Podczas spotkania polscy i niemieccy prelegenci wygłosili 5 prelekcji: ”Zatrudnianie cudzoziemców”, “Transgraniczna opieka zdrowotna w praktyce po stronie niemieckiej”, “Obsługa wniosku o zasiłek z ustawodawstwa polskiego pod kątem, czy zaświadczenie wystawione w innym państwie członkowskim spełnia wymagania określone polskiemu ustawodawstwu”, “ Ustawodawstwo właściwe mające zastosowanie w przypadku przeniesienia działalności, oddelegowania pracowników do innego kraju UE, EOG I Szwajcarii lub wykonywania działalności na obszarze kilku państw”, Zatrudnianie cudzoziemców pod kątem opodatkowania”.

Prelegenci przedstawili uczestnikom aktualnie obowiązujące dokumenty, formularze, wnioski składane podczas zatrudniania cudzoziemców w swoim przedsiębiorstwie. W sposób przejrzysty przedstawili, czego unikać i na co zwrócić uwagę podczas procedury zatrudniania pracowników.

Celem forum było przedstawienie tematyki zatrudniania cudzoziemców na obszarze transgranicznym, nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami. Forum pozwoliło zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce i Niemczech, zgodnie z najnowszymi przepisami.

W trakcie forum uczestnicy zadawali prelegentom pytania odnośnie najnowszych przepisów i regulacji prawnych. Podczas przerw prowadzili wiele ciekawych dyskusji z prelegentami.

Forum zakończone zostało warsztatami. Zdobyta podczas nich wiedza pozwoli przedsiębiorcy w sposób najprostszy i najskuteczniejszy przeprowadzić procedurę zatrudnienia pracowników po stronie polskiej i niemieckiej.