Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Świnoujściu zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym  seminarium online poświęconym zmianom podatkowym w 2022 roku
Seminarium odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku w godz. 10.00- 13.30 na platformie zoom.
Od 1 stycznia 2022 wchodzi w życie  duży pakiet zmian przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w ramach programu Polski Ład. Znacząca część dotyczy zmiany ustaw podatkowych.   Nowe przepisy wymagają dostosowania się przedsiębiorców do nowej rzeczywistości zwłaszcza w obszarze rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej. To szkolenie będzie swoistą „ściągą”, w której w skondensowany sposób zostaną przedstawione wybrane przepisy, dotyczące nowych obowiązków i praw  każdego przedsiębiorcy. Szkolenie ma umożliwić bezpieczne rozpoczęcie lub kontynuację prowadzonej działalności  bez konieczności poświęcania czasu na poszukiwanie i śledzenie zmian  przepisów prawa, pożytkując go na rozwijanie i doskonalenie obszaru aktywności gospodarczej.

Część I –
Prelegent : Beata Kuśmierek – praktyk, doradca gospodarczy, szkoleniowiec, księgowa z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, właścicielka firmy TaxDeal.

 • Składka zdrowotna — nowa podstawa i stawki procentowe.
 • Forma opodatkowania a składka zdrowotna — przykłady liczbowe.
 • Nowe terminy opłacania składek ZUS.
 • Uproszczona forma opłacania składki zdrowotnej, dla kogo? na jakich warunkach?
 • Kwota wolna od podatku i tzw. „ulga dla klasy średniej”
 • Istotne zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej.
 • Analiza porównawcza form opodatkowania na rok 2022.
 • Wybrane zmiany w podatkach dochodowych, między innymi opodatkowanie przedmiotu leasingu operacyjnego, zmiany w amortyzacji lokali o charakterze mieszkalnym.
 • Konsekwencje podatkowe nielegalnego zatrudnienia.
 • Nowe limity płatności gotówkowych w transakcjach gospodarczych oraz szeroko rozumiany obrót bezgotówkowy również w transakcjach z konsumentami.
 • Zdefiniowanie wartości transakcji a obrót bezgotówkowy.
 • Rozliczanie transakcji gospodarczych krok po kroku.
 • Obowiązek posiadania terminala płatniczego i ulga na jego zakup.
 • Rozszerzenie uprawnień KAS — np. tzw. nabycia sprawdzające.
 • Zmiany w podatku VAT, między innymi opcja opodatkowania VAT usług finansowych, szybki zwrot VAT.
 • Obowiązek przesyłania ustandaryzowanych ewidencji podatkowych. Nowe wybrane ulgi podatkowe, między innymi: ulga na robotyzację, ulga na ekspansję, ulga na zabytki.
 • Jak przygotować firmę na zmiany wynikające z „Polskiego Ładu”?
 • Konsekwencje zmian dla przedsiębiorców i obsługujących ich biur rachunkowych.

Część II
Prelegentki- p. Dagmara Jaworowska- ZUS Oddział Szczecin i  p. Dominika Bendryn- ZUS Oddział Świnoujście  ( wsparcie na czacie- 
p. Agnieszka Rzepecka i p. Anna Kowalska).  

Zmiany dla ubezpieczonych i płatników wynikające z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • zniesienie nieograniczonej w czasie możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych,
 • zmiana formy zawiadomienia przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • obowiązek informowania przez ZUS płatników składek o kwocie nienależnie opłaconych składek,
 • obowiązek posiadania profilu PUE przez płatników składek,
 • zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym,
 • zmiany dotyczące okresu zasiłkowego
 • finansowanie składki od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych

Rejestracja
-W celu rejestracji prosimy kliknąć tutaj.

Link do szkolenia i instrukcję techniczną otrzymacie Państwo w przeddzień seminarium.

Zapraszamy do udziału