Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn.: „ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI ZUS – NAJNOWSZE ZMIANY”, które odbędzie się dnia 3 listopada 2021 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w ubezpieczeniach społecznych.

Szkolenie  skierowane jest  do specjalistów działów kadr i płac, pracowników działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów.

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Radzisław – radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78. Osoba do kontaktu:  Wioletta Urban. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 27.10.2021 r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Karta_zgloszeniowa 03.11.2021

PROGRAM SZKOLENIA 03.11.2021